tiskové zprávy

30. 3. 2011
Jak hodnotí občané Vysočiny práci zastupitelů:
Podpora rodin s dětmi

Udržitelnost rozvoje regionu se neobejde bez podpory rodiny – základního článku společnosti. Sledují obyvatelé Vysočiny činnost svých zastupitelů v oblasti podpory rodin s dětmi? Podle výsledků aktuálního průzkumu v kraji Vysočina je tomu tak. Naprostá většina obyvatel kraje (91%) sděluje, že si všímá toho, co dělají zastupitelé obcí a měst, ve kterých dotazovaní občané žijí, pro ty, kteří mají děti předškolního a školního věku. Více zde (doc).
Zdroj dat: Hodnocení zastupitelů IV.; verze dokument Word (doc) zde.

23. 3. 2011
Jak hodnotí občané Vysočiny práci zastupitelů:
Podpora turistiky

S příchodem jara láká probouzející se příroda na výlety, cesty za poznáním, svou sezónu brzy zahájí i kulturní památky. Sledují obyvatelé Vysočiny činnost svých zastupitelů v oblasti podpory turistiky? Podle výsledků aktuálního průzkumu v kraji Vysočina je tomu tak. Naprostá většina obyvatel kraje (91%) sděluje, že si všímá toho, co dělají zastupitelé obcí a měst, ve kterých dotazovaní občané žijí, pro zvýšení atraktivity jejich lokality pro turisty – jak co do dostatku lákavých výletních cílů, tak odpovídající infrastruktury. Více zde (doc).
Zdroj dat: Hodnocení zastupitelů IV.; verze dokument Word (doc) zde.

2. 3. 2011
Jak hodnotí občané Vysočiny práci zastupitelů:
Stav silnic a cest

Nástup jara s sebou nese nutnost revize stavu silnic a cest. Následky zimních měsíců jsou nyní dobře patrné. Jak náprava škod, tak péče o komunikace celkově budou pod zorným úhlem veřejnosti, což dokládají i výsledky aktuálního průzkumu v kraji Vysočina. Naprostá většina obyvatel kraje (97%) sděluje, že si všímá toho, jaký je stav komunikací a jak se v otázkách zlepšení stavu silnic a cest a jejich udržování v dobrém stavu angažují zastupitelé obcí a měst, ve kterých dotazovaní občané žijí. Více zde (doc).
Zdroj dat: Hodnocení zastupitelů IV.; verze dokument Word (doc) zde.

8. 2. 2011
Vybavenost domácností internetem a jeho využívání občany Vysočiny
Internet se stal samozřejmostí pro dvě třetiny obyvatel Vysočiny, zjistil průzkum DEMA a. s. Více zde (doc).
Zdroj dat: Internet jako informační zdroj: Jak využívají občané Vysočiny internet; verze dokument Word (doc) zde.

26. 1. 2011
E-objednávání u lékaře
Čekání před ordinacemi lékařů je považováno za časově ztrátové. Možnost vyřídit objednávání u lékaře rychleji, elektronickou cestou, občany zaujala. Více zde (doc).
Zdroj dat: E-zdravotnictví I.: Objednávání u lékaře; verze dokument Word (doc) zde.

25. 11. 2010
Značka „VYSOČINA – regionální produkt“
Zájem o tématiku regionálních výrobků ze strany občanů je viditelný, povědomí o regionálních produktech, značce a souvisejících akcích se zvyšuje. Více zde (doc).
Zdroj dat: Regionální značka II.; verze dokument Word (doc) zde.

12. 11. 2010
Rodinné pasy – Vysočina
V ročním odstupu se zvýšil podíl občanů informovaných o Rodinných pasech (slevových kartách). Nejčastěji jsou využívány na volnočasové aktivity. Více zde (doc).
Zdroj dat: Rodinné pasy IV.; verze dokument Word (doc) zde.

21. 10. 2010
Zdravý kraj – Vysočina
Každý třetí občan Vysočiny ví o tom, že v jeho regionu existuje projet nazvaný Zdravý kraj. Alespoň jedné aktivity pořádné v jeho rámci se zúčastnil každý devátý. Více zde (doc).
Zdroj dat: Zdravý kraj V.; verze dokument Word (doc) zde.

20. 10. 2010
Automaty na mléko
Automaty na čerstvé mléko občany ČR zaujaly. Každý druhý má zájem tímto způsobem mléko nakupovat. Více zde (doc).
Zdroj dat: Mlékomaty; verze dokument Word (doc) zde.

1. 10. 2010
Nakupování biopotravin
Biopotraviny stojí ve světle pozornosti občanů ČR, každý druhý však vnímá označení bio jako marketingovou nálepku. Více zde (doc).
Zdroj dat: Biopotraviny; verze dokument Word (doc) zde;
Pražané a biopotraviny II.; verze dokument Word (doc) zde.

23. 9. 2010
Zdravé město, obec, region
Každý čtvrtý občan ČR starší 18 let (23%) ví o tom, že existuje projekt Zdravé město, obec, region, jehož cílem je přispívat ke kvalitnímu rozvoji regionů a sídel i života jejich obyvatel. Více zde (doc).
Zdroj dat: Zdravé město – Zdravý kraj; verze dokument Word (doc) zde.

22. 9. 2010
Více než třetina Pražanů pomýšlí na přestěhování
Celkem 37% Pražanů připouští možnost přestěhovat se časem mimo dosavadní bydliště. Nejčastěji by si jako nové místo pro bydlení vybrali obec u Prahy nebo město u Prahy. Vyplývá to z výsledků výzkumů agentury DEMA a. s., které konfrontovaly představy Pražanů s každodenní realitou středočeských Čelákovic a Zbuzan. Více zde (doc).
Tisková konference – Café Louvre
Tisková konference – Café Louvre.
Prezentace (ppt): Život v dosahu metropole – představy a realita.
Zdroj dat: Regiony – obce a města: Život v dosahu Prahy;
verze dokument Word (doc) zde;
Čelákovice z pohledu obyvatel města; verze dokument Word (doc) zde;
Zbuzany očima obyvatel obce.

15. 9. 2010
Nákup ze dvora
Možnost nakupovat zemědělské produkty přímo od zdroje vyvolává zájem široké veřejnosti. Naprostá většina občanů ČR starších 18 let má za to, že potraviny od českých zemědělců a výrobců jsou kvalitativně srovnatelné se zahraničními. Více zde (doc).
Zdroj dat: České potraviny od zdroje; verze dokument Word (doc) zde.

1. 9. 2010
Zájem o biopotraviny
V souvislosti se zahájením projektu „Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství 2010“ poskytla DEMA a. s. data, týkající se zájmu občanů ČR o biopotraviny. Celkově mezi obyvateli České republiky staršími 18 let převažují ti, kteří projevují určitý zájem o biopotraviny a produkty ekologického hospodaření, nad lhostejnými. Více zde (doc).
Zdroj dat: Biopotraviny; verze dokument Word (doc) zde.

2. 2. 2010
Jedinečnost regionu Vysočina
Obyvatelům kraje Vysočina byl položen dotaz, v čem je podle nich tento region jedinečný, protože zde realizované průzkumy DEMA a. s. mají úzkou vazbu na lokalitu regionu. Naprostá většina spontánních odpovědí měla konkrétní charakter a vyzdvihovala to, co občané ve „svém“ kraji považují za zajímavé až unikátní. Více zde (doc).
Zdroj dat: Zájem o regionální produkty na Vysočině; verze dokument Word (doc) zde.

30. 11. 2009
Komunikace občanů se státní správou a samosprávou
Občané při řešení nejrůznějších životních situací komunikují s veřejnou správou na všech jejích úrovních. V zájmu státu je poskytnout občanům kvalitní, bezpečné a důvěryhodné podmínky této komunikace. Jaký způsob preferují obyvatelé Vysočiny? Mají pocit, že elektronický kontakt opravdu přibližuje státní správu občanům? Mají zájem komunikovat s úřady přes internet? Více zde (doc).
Zdroj dat: E-government IV.; verze dokument Word (doc) zde.

19. 11. 2009
Zdravý kraj – Rodinné pasy
Ke kvalitnímu rozvoji měst i regionu Vysočina je třeba aktivit a součinnosti mnoha různých činitelů. Svůj význam sehrávají i různé projekty organizované na krajské úrovni. Patří mezi ně projekt Zdravý kraj Vysočina zaměřený na zdraví a kvalitu života obyvatel při respektování udržitelného rozvoje celého regionu, jakož i projekt Rodinné pasy nabízející rodinám možnosti trávení společného volného času a získávání nejrůznějších výhod na poli kulturním, sportovním či spotřebitelském. DEMA a. s. nabízí aktuální data o povědomí občanů Vysočiny o těchto dvou projektech a všímá si také toho, z jakých zdrojů veřejnost nejčastěji čerpá informace. Více zde (doc).
Zdroj dat: Zdravý kraj a Rodinné pasy IV.; verze dokument Word (doc) zde.

4. 11. 2009
Prorodinné klima
Rodina jako základní článek společnosti a role zastupitelů při tvorbě prorodinného klimatu ve společnosti. Více zde (doc).
Zdroj dat: Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny; verze dokument Word (doc) zde.

15. 10. 2009
Značka „VYSOČINA – regionální produkt“
V některých českých a moravských regionech je možné se setkat s výrobky, nesoucími tzv. regionální značku. Takové výrobky prošly přísným procesem certifikace a kupující tak získává záruku jejich původu, originality a vazby na konkrétní území. Jedním z regionů, pyšnících se svou značkou, je i Vysočina. Nakolik o existenci této značky občané žijící v kraji Vysočina vědí a jak může podle nich taková certifikace tomuto kraji prospět? Více zde (doc).
Zdroj dat: Zájem o regionální produkty na Vysočině; verze dokument Word (doc) zde.

1. 10. 2009
„Bio“ jako marketingová nálepka
Již popáté bylo září vyhlášeno Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Při jeho zahájení vydala DEMA a. s. tiskovou zprávu o zájmu Pražanů o biopotraviny. S jeho koncem uvolňuje data tématicky dle letošního motta, které znělo „biopotravinám můžete důvěřovat“. Více zde (doc).
Zdroj dat: Biopotraviny a ekologické zemědělství; verze dokument Word (doc) zde.

17. 9. 2009
Komunitní knihovna
Ve dnech 17. až 19. září 2009 se koná na Vysočině 5. ročník akce s názvem „Co venkovské knihovny umějí a mohou“. Při této příležitosti poskytla DEMA a. s. data týkající se názoru občanů kraje Vysočina na roli veřejné knihovny v obci / ve městě. Více zde (doc).
Zdroj dat: Veřejné knihovny II.; verze dokument Word (doc) zde.

1. 9. 2009
Zájem o biopotraviny
K zahájení projektu „Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství 2009“ poskytla DEMA a. s. data, týkající se zájmu občanů Prahy o biopotraviny a míry informovanosti o projektu. Více zde (doc).
Zdroj dat: Biopotraviny a ekologické zemědělství; verze dokument Word (doc) zde.

26. 8. 2009
Voda z kohoutku
DEMA a. s. zmapovala názor veřejnosti ČR na nyní diskutované téma – pití vody z kohoutku včetně nabídky a poptávky po nebalené vodě v restauračních zařízeních. Více zde (doc).
Zdroj dat: Pitná voda z kohoutku; verze dokument Word (doc) zde.

6. 8. 2009
Zájem o větrné systémy na výrobu elektřiny
V rámci programové řady Udržitelný rozvoj mapovala DEMA a. s. názory občanů na tématiku alternativních zdrojů energie. Nabízí data z průzkumu, dokumentující zájem široké veřejnosti o otázky využití větru jako zdroje energie – problematiku, která má své příznivce i odpůrce. Více zde (doc).
Zdroj dat: Kvalita ovzduší; verze dokument Word (doc) zde.

23. 4. 2009
Alternativní zdroje energie a kvalita ovzduší
V rámci programové řady Udržitelný rozvoj se DEMA a. s. zaměřila na otázky mapující názory občanů na kvalitu ovzduší. V současné době jde o diskutované téma především v souvislosti se spuštěním programu Zelená úsporám. Do tiskové zprávy byla proto vybrána data, která lze argumentačně využít nejen v komunikaci s veřejností. Více zde (doc).
Zdroj dat: Kvalita ovzduší; verze dokument Word (doc) zde.

21. 4. 2009
Zájem o životní prostředí
Oslavy Dne Země provází aktivity, které umožňují téměř každému vyjádřit svůj postoj vůči životnímu prostředí. Míra zájmu člověka o životní prostředí se v současné době stává hodnotnou identifikací, která podmiňuje jeho aktivity nejen u příležitosti Dne Země, ale i postoje, chování a názory, a do značné míry určuje jeho žebříček hodnot a životní styl. Výzkumy veřejného mínění však opakovaně poukazují nejen na občany aktivní, ale i na existenci značné části široké veřejnosti, která je vůči životnímu prostředí rezervovaná až zcela netečná. Více zde (doc).
Zdroj dat: Kvalita ovzduší; verze dokument Word (doc) zde.

31. 3. 2009
Pražané o návštěvě Baracka Obamy
Začátkem dubna se uskuteční historicky první návštěva amerického prezidenta Baracka Obamy v Evropě. Zavítá během ní také do Prahy. Agentura DEMA a. s. položila v této souvislosti obyvatelům Prahy několik otázek. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | březen 2009 | reprezentativní výzkum | Praha | 420 dotázaných 18+ let.

5. 3. 2009
Dárek pro ženu
Dárek – záležitost, která se nemusí nutně týkat svátečních dnů (Vánoc, svátku všech zamilovaných, blížícího se Mezinárodní dne žen či Dne matek), ale která přichází v úvahu v podstatě vždy, když chce muž ženu potěšit, nebo si ji naklonit. Jakým dárkem muž nejspíše udělá ženě radost, se agentura DEMA a. s. ptala široké veřejnosti ČR, a to jak mužů, tak žen. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | únor 2009 | reprezentativní výzkum | ČR | 1 858 dotázaných 18+ let.

12. 2. 2009
Láska z pohledu občanů ČR
V souvislosti se 14. únorem, svátkem zamilovaných, položila DEMA a. s. široké veřejnosti České republiky v prosinci 2008 několik otázek se společným jmenovatelem – láskou. Na stejné otázky se agentura ptala občanů také v roce 1998. Nabízí se tak unikátní srovnání jejich názorového posunu v desetiletém odstupu. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | únor 2009 | reprezentativní výzkum | ČR | 1 984 dotázaných 15+ let.

26. 8. 2008
Povědomí o projektech Zdravý kraj a Rodinné pasy
Cílem projektu Zdravé město, zdravý kraj je přispívání ke kvalitnímu rozvoji měst i regionu Vysočina a snaha o dosažení dobrého jména kraje v rámci České republiky a Evropy. Prioritami jsou zdraví a kvalita života spolu s udržitelným rozvojem regionu. Projekt Zdravý kraj se snaží utvářet města a region tak, aby bydlení v nich bylo příjemné a kvalitní. Naplňování tohoto cíle se pochopitelně nemůže realizovat pouze na úrovni municipalit, ale vyžaduje i úzkou spolupráci s dalšími organizacemi, ať už odbornými institucemi, nevládními organizacemi, školami či firmami, tak také se samotnými občany.
Projekt Rodinné pasy je založen na poskytování slev v komerční a nekomerční sféře pro rodiny s alespoň jedním dítětem ve věku do 18 let. Tímto projektem chce Kraj Vysočina podpořit rozvoj kvalitního rodinného života a zatraktivnit nejrůznější služby, které jsou na jeho území poskytovány, především ty, jejichž provozovatelé jsou příspěvkovými organizacemi kraje. Patří sem i kvalitní trávení volného času.
Podmínkou úspěšné realizace aktivit spojených s uvedenými projekty je široké povědomí a dostatek informací o jejich existenci a zaměření. Výzkumná data (aktuální i v komparaci s rokem 2006 a 2007 - viz zdroj dat) však dokumentují, že v tomto směru jsou ještě značné rezervy. Více zde (doc).
Zdroj dat: Zdravý kraj a Rodinné pasy; verze dokument Word (doc) zde.

1. 7. 2008
Kam na výlet na Vysočině
Začínají školní prázdniny, doba, která je u nás dlouhodobě spojena s oddychem, dovolenými a trávením volného času především dětí, ale i dospělých. DEMA a. s. se proto zeptala občanů – usedlíků v kraji Vysočina, která místa a památky považují za natolik zajímavé, že stojí za to je navštívit. Jejich tipy na výlet se mohou hodit nejen těm, kteří mají Rodinný pas, ale i ostatním, kteří na Vysočinu zavítají, tráví zde svůj volný čas nebo vyhledávají turisticky atraktivní místa. V rámci 900 odpovědí se objevilo celkem 78 různých názvů míst a památek, která nesou podle občanů punc zajímavosti, neobvyklosti nebo historie. Více zde (doc).
Zdroj dat: Zdravý kraj a Rodinné pasy; verze dokument Word (doc) zde.

24. 6. 2008
Prorodinná opatření ve firmách
To, zda podnik obstojí ve stále náročnějším konkurenčním prostředí, do značné míry závisí na stabilním a vysokém pracovním výkonu zaměstnanců. Vedení podniků je postaveno před otázku, jakým způsobem své pracovníky nejlépe motivovat. Třebaže je v tomto směru hlavní úloha připisována finančnímu ohodnocení vykonané práce, promítá se do její kvality celá řada dalších okolností. Podle průzkumu v kraji Vysočina považuje většina občanů za prvořadou hodnotu rodinu. Staví ji před práci a pracovní vyžití. Vyvstává tudíž otázka, nakolik si tuto hodnotovou orientaci uvědomují i zaměstnavatelé. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | MOPPS – Monitoring III. | únor 2008 | reprezentativní výzkum | Vysočina | 300 dotázaných 18+ let.

19. 6. 2008
Příkladné firmy – Dřevozpracující družstvo Lukavec
Různá oceňování takových zaměstnavatelů, kteří vnášejí novou kulturu do jednání se zaměstnanci, jsou úspěšně používána v některých zemích s vyspělou ekonomikou (mimo jiné v sousedním Rakousku nebo Německu). Jejich principem je dobrovolná účast zaměstnavatele ve vyhlašovaných soutěžích a hodnocení jejich firemní politiky nezávislým auditem. Firmy si totiž uvědomují, že pozitivní výsledek v podobě ocenění jejich schopností provádět inovativní personální politiku přináší konkurenční výhody. Nesporným přínosem je efekt v podobě pozitivní image, kterou má firma v lokalitě své působnosti, včetně referencí, které se o podniku šíří mezi stávajícími i potenciálními zaměstnanci a klienty. Tuzemská praxe je v tomto směru zatím sporadická. Jak ale dokumentují výzkumná data, občané by osvětu týkající se kvalitních zaměstnavatelů uvítali a považovali za přínosnou. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | MOPPS – Monitoring III. | únor 2008 | reprezentativní výzkum | Vysočina | 300 dotázaných 18+ let.

18. 6. 2008
Partnerství – péče o děti
Kvalitní partnerství vyžaduje spolupráci a spravedlivé spolupodílení se na řešení jak krizových, tak zejména každodenních situací a povinností. To, zda se rovný přístup v partnerském vztahu neodehrává pouze v rovině teoretických představ, ale proniká do reality běžného života, závisí na celé řadě okolností podstaty materiální, hodnotové i vztahové. Data z letošního průzkumu uskutečněného v kraji Vysočina na jedné straně dokládají, že náhled na aktivní roli otců se začíná měnit, na straně druhé však dokumentují, že stále existuje mnoho občanů (jak v řadách mužů, tak žen), kteří jsou zastánci tradičního pojetí, podle kterého je péče o dítě výhradně spojována s matkou. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | MOPPS – Monitoring III. | únor 2008 | reprezentativní výzkum | Vysočina | 300 dotázaných 18+ let.

28. 4. 2008
Celoživotní vzdělávání
V rámci výzkumné činnosti pro MOPPS se v letošním roce uskutečnilo v pořadí již třetí šetření, které mapovalo názorový ohlas široké veřejnosti kraje Vysočina na vybrané otázky, týkající se tematiky harmonizace pracovních a rodinných záležitostí. Mimo jiné byl zjišťován i názor široké veřejnosti na celoživotní vzdělávání. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | MOPPS – Monitoring III. | únor 2008 | reprezentativní výzkum | Vysočina | 300 dotázaných 18+ let.

16. 4. 2008
E-domácnost
V rámci programové řady Informační technologie uskutečnila DEMA a. s. koncem roku 2007 pravidelný výzkum, který monitoroval možnosti občanů České republiky používat v domácím prostředí pevnou telefonní linku, mobilní telefon, počítač a internet. Více zde (doc).
Zdroj dat: Vybavenost domácností občanů ČR technikou VIII.;
verze dokument Word (doc) zde.

19. 4. 2007
Voda pro Prahu
Racionální nakládání s vodou je, mimo jiné, odvislé od dostatečnosti informací, kterými občané disponují. Mezi klíčové aspekty lze zařadit povědomí o tom, odkud se bere voda, která teče z vodovodního kohoutku. Ačkoliv pitná voda je každodenní potřebou člověka, jen necelé dvě třetiny Pražanů vědí, kde je zdroj vody, ze kterého se, po úpravě, vydává voda na cestu do jejich domovů.
Kromě obecného náhledu veřejnosti na životní prostředí, jsou do výzkumů zařazovány otázky mapující deklarované postoje veřejnosti k vybraným stavbám, zařízením či krajinným prvkům. Tak tomu bylo i v případě náhledu na Želivku a její povodí. Průzkumná data poskytují argumenty svědčící o tom, že Želivka se do názorů Pražanů zapisuje jako důležitá součást přírody, krajiny a životního prostředí přesahující pouze lokálně místní význam. Více zde (doc).
Zdroj dat: Povědomí Pražanů o zdroji pitné vody; verze dokument Word (doc) zde.

10. 4. 2007
E-domácnost
V rámci programové řady Informační technologie uskutečnila DEMA a. s. koncem roku 2006 pravidelný výzkum, který monitoroval možnosti občanů České republiky používat v domácím prostředí pevnou telefonní linku, mobilní telefon, počítač a internet. Více zde (doc).
Zdroj dat: Vybavenost domácností občanů ČR technikou VII.;
verze dokument Word (doc) zde.

23. 3. 2007
Pražané a olympiáda
Vědí Pražané o tom, že město plánuje olympiádu? Souhlasí s tímto záměrem? Co se může v souvislosti s olympiádou jevit jako přínosné a co problematické? Kde by mohl nastat největší problém politický? Byli by Pražané na olympiádu hrdí? Byli by ochotni dobrovolně pomoci? A co Pražané doporučují? Více zde (doc).
Zdroj dat: Olympiáda v Praze III.; verze dokument Word (doc) zde.

22. 3. 2007
Občané ČR a olympiáda
Vědí občané ČR o tom, že Praha plánuje olympiádu? Souhlasí s tímto záměrem? Co se může v souvislosti s olympiádou jevit jako přínosné a co problematické? Považují občané za důležité, aby se do příprav zapojily i další regiony a města? Více zde (doc).
Zdroj dat: Občané ČR a olympiáda I.; verze dokument Word (doc) zde.

10. 4. 2006
E-domácnost
V rámci programové řady Informační technologie uskutečnila DEMA a. s. koncem roku 2005 pravidelný výzkum, který monitoroval možnosti občanů České republiky používat v domácím prostředí pevnou telefonní linku, mobilní telefon, počítač a internet. Více zde (doc).
Zdroj dat: Vybavenost domácností občanů ČR technikou VI.

26. 10. 2005
Systém zdravotního pojištění z pohledu občanů ČR
Obsah tiskové zprávy: Zdravotní pojišťovny jako soukromé subjekty; Užitečnost doplňkových programů; Rozšíření doplňkových programů; Preference jedné zdravotní pojišťovny; Preference možnosti připlácení; Možnost ovlivňovat využití peněz; Výkaz výkonů lékaře; Porovnání kvality léčby v nemocnicích; Největší problém zdravotnictví v ČR. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | září 2005 | reprezentativní výzkum | ČR | 1 009 dotázaných 18+ let.

6. 9. 2005
Praha v rámci Evropy
Vstupem do Evropské unie se Praha stala jednou z metropolí sjednocené Evropy. Jak vnímají tento posun Pražané? Jaký má jejich město v tomto kontextu význam? Více zde (doc).
Zdroj dat: Olympiáda v Praze II.; verze dokument Word (doc) zde.

18. 8. 2005
Pražané a olympiáda
Vědí Pražané o tom, že město plánuje olympiádu? Souhlasí s tímto záměrem? Co se může v souvislosti s olympiádou jevit jako přínosné a co problematické? Kde by mohl nastat největší problém politický? Více zde (doc).
Zdroj dat: Olympiáda v Praze II.; verze dokument Word (doc) zde.

16. 8. 2005
Občané ČR a bodový systém
Vzhledem k tomu, že stále ještě nebyla přijata novela dopravního zákona, nabízí společnost DEMA a. s. některé doposud volně nepublikované informace z průzkumu, který se obsahově, kromě jiného, dotýkal tématiky bodového systému, o kterém se v souvislosti s novelizací živě diskutuje mezi politiky, odborníky i širokou veřejností. Více zde (doc).
Zdroj dat: Řidiči a alkohol III.; verze dokument Word (doc) zde.

11. 8. 2005
Vztah Pražanů ke sportu
Sledují Pražané sport v médiích? Navštěvují sportovní akce? Vyvíjejí sportovní aktivity? Pociťují Pražané národní hrdost při úspěchu sportovců? Byli by na OH v Praze hrdí? Více zde (doc).
Zdroj dat: Olympiáda v Praze II.; verze dokument Word (doc) zde.

28. 2. 2005
E-domácnost
V rámci programové řady Informační technologie uskutečnila DEMA a. s. koncem roku 2004 pravidelný výzkum, který mimo jiné monitoroval možnosti občanů České republiky vstupovat na internetovou síť z domácího prostředí. Více zde (doc).
Zdroj dat: Vybavenost domácností občanů ČR technikou V.;
verze dokument Word (doc) zde.

25. 8. 2004
Pražané a olympiáda
V poslední době se lze zejména v tisku dočíst o tom, že Praha zvažuje možnost ucházet se o roli hlavního hostitelského města letní olympiády v roce 2016 nebo 2020. Rozhodnutí, zda podat přihlášku a vstoupit v roli vážného uchazeče do výběrové procedury, je podmíněno řadou analýz a studií ekonomického a marketingového charakteru. Neméně důležité je však vědět, nakolik olympijskou myšlenku podporují ti, na jejichž území by se měla akce konat, tzn. jak se k celé věci staví široká veřejnost – Pražané. Více zde (doc).
Zdroj dat: Olympiáda v Praze; verze dokument Word (doc) zde.

11. 8. 2004
Trh práce a regiony
Zkušenost občanů s marným hledáním práce je značná a názory veřejnosti na budoucí možnosti najít práci jsou diferencovány stejně jako náhled na způsoby, jak tyto problémy řešit. Jakou roli sehrávají někteří činitelé nebo okolnosti na možnost sehnat práci v regionu, kde občané žijí? A jakou roli sehrává činnost poradenských firem zaměřených na oblast zaměstnávání a sociálních služeb? Více zde (doc).
Zdroj dat: Regiony a trh práce; verze dokument Word (doc) zde.

11. 8. 2004
Trh práce a poradenství
Obsah tiskové zprávy: Zkušenosti s nezaměstnaností; Očekávání vývoje trhu práce; Řešení problému nezaměstnanosti; Hledání informací; V jakých oblastech by ženy uvítaly pomoc? Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | EQUAL – výzkum Trh práce a poradenství | květen 2004 | reprezentativní výzkum | ČR | 1 043 dotázaných 18+ let.

8. 4. 2004
Pražané a internet
Kolik Pražanů využívá internet? Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | prosinec 2003 | reprezentativní výzkum | Praha | 1 018 dotázaných 18+ let.

1. 3. 2004
E-domácnost
V rámci programové řady Informační technologie uskutečnila DEMA a. s. v prosinci 2003 pravidelný výzkum, který mimo jiné monitoroval možnosti občanů České republiky vstupovat na internetovou síť z domácího prostředí. Více zde (doc).
Zdroj dat: Vybavenost domácností občanů ČR technikou IV.;
verze dokument Word (doc) zde.

28. 5. 2003
Šance na trhu práce
Zdrojový výzkum je replikou šetření z roku 2000, tzn. že metodika, počet dotázaných a jejich charakteristika byly zvoleny totožně jako před třemi lety. Rovněž otázky byly pokládány ve shodném znění, stejném pořadí a vztahovaly se ke čtyřem okruhům: Změna zaměstnání; Akceptace požadavků trhu práce; Zkušenosti na trhu práce; Tolerance partnera. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s. | EQUAL – výzkum Ženy na trhu práce | březen 2003 | reprezentativní výzkum | ČR | 1 017 dotázaných 18+ let.

26. 5. 2003
Nekuřácká kampaň
Kouření a jeho eliminace se stávají stále častěji námětem odborných i laických diskusí, obsahem mediálních prezentací. Otázkou je, zda sdělení jsou dostatečně účinná, respektive, co by mohlo informačně zapůsobit tak, aby halló efekt vyvolal vyšší společenský tlak na opatření ve prospěch nekuřáků a vyvolal změnu chování kuřáků. Více zde (doc).
Zdroj dat: Kampaň k omezení kouření.

31. 3. 2003
E-zdravotnictví
Kde občané vidí možné uplatnění internetu ve zdravotnictví? V čem vidí občané nevýhody, případně co v nich vyvolává obavy? Více zde (doc).
Zdroj dat: Internet ve zdravotnictví; verze dokument Word (doc) zde.

22. 3. 2003
Sociální poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem
Rekvalifikační kurs s akreditací MŠMT ČR „Sociální poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem“ je určen pro rodiče (případně další osoby), kteří pobírají příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Účelem a cílem kursu je připravit absolventy pro profesionální práci poradce v oblasti sociální problematiky se zaměřením především na výklad otázek sociálního práva, vzdělávání a dalších specifických potřeb pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem.
Součástí projektu je série průzkumů, které mají za cíl kontinuálně sledovat názory účastníků kurzu a z jejich pohledu zachytit celý průběh rekvalifikace. Více zde (doc).
Zdroj dat: DEMA a. s.

21. 3. 2003
E-learning
Kolik občanů vidí v e-learningu možnost celoživotního vzdělávání? Kterou z výhod považují za největší? Více zde (doc).
Zdroj dat: E-learning.