řada
Společnost

   Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny

 

Zjištění:

Rodina je podle většiny obyvatel (94%) základní stavební kámen společnosti.

Avšak jen každý desátý občan (10%) soudí, že je společenské postavení rodiny velmi dobré.

Osm občanů z deseti (80%) má za to, že je potřebné mít plán prorodinné politiky na úrovni kraje.

 

Obsah:

  • rodina jako základní prvek společnosti
  • postavení rodiny ve společnosti;
    komparace dat 2006 / 2007 / 2008 / 2009
  • státní správa a samospráva: vliv na prorodinné klima;
    komparace dat 2006 / 2009
  • prorodinná koncepce: potřeba dlouhodobého výhledu a plánu kraje, obcí a měst

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   říjen 2009
      číslo   KS-0907
      cena   12 800 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
4. 11. 2009  Prorodinné klima
 

 

Obsahově navazující zpráva:
Zdravý kraj a Rodinné pasy IV.
 

Další zprávy z lokality:
Zdravý kraj a Rodinné pasy IV.
Hodnocení zastupitelů III.
E-government IV.
Zájem o regionální produkty na Vysočině
 

Následující zpráva řady Společnost:
Regiony – obce a města: Čelákovice z pohledu obyvatel města

Předchozí zpráva této řady:
Veřejné knihovny II.