řada
Společnost

   Regiony – obce a města: Čelákovice z pohledu obyvatel města

 

Výběr ze zjištění:

Většině občanů se v Čelákovicích žije dobře, třetině dokonce velmi dobře.

Za největší přednost považují obyvatelé města možnost žít v užším sepětí s přírodou (41%) a blízkost Prahy (20%).

Většina osob v produktivním věku do svého zaměstnání dojíždí – většinou do Prahy.

 

Obsah:

  • důvod bydlení, spokojenost, reference zájemcům
  • jak se ve městě žije, přednosti a komplikace
  • proměny města, výhody blízkosti Prahy, trh práce
  • co a jaké cílové skupiny ve městě podporovat
  • práce zastupitelstva, občanská participace
  • internetová komunikace a www stránky města

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Čelákovice
  výběrový soubor   400 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   červen 2010
      číslo   KS-1001
      cena   56 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
22. 9. 2010  Více než třetina Pražanů pomýšlí na přestěhování
 

 

Obsahově navazující zpráva:
Regiony – obce a města: Život v dosahu Prahy
 

Následující zpráva řady Společnost:
Regiony – obce a města: Život v dosahu Prahy

Předchozí zpráva této řady:
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny