řada
Udržitelný rozvoj

   Zdravý kraj a Rodinné pasy IV.

 

Zjištění:

Každý třetí občan (35%) slyšel o projektu Zdravý kraj Vysočina. Rovněž každý třetí (34%) ví o existenci Rodinných pasů (slevových karet).

Každý jedenáctý občan (9%) se zúčastnil nějaké akce zařazené do projektu Zdravý kraj. Každý osmý (12%) žije v rodině, kde byl využit Rodinný pas.

 

Obsah:

  • Zdravý kraj: povědomí o projektu, zdroje informací, účast na akci;
    komparace dat 2006 / 2007 / 2008 / 2009
  • Rodinné pasy: povědomí o projektu, zdroje informací, vlastnictví Rodinného pasu, využití pro různé účely;
    komparace dat 2007 / 2008 / 2009

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   říjen 2009
      číslo   KU-0903
      cena   24 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
19. 11. 2009  Zdravý kraj – Rodinné pasy
 

 

Obsahově navazující zpráva:
Zdravý kraj a Rodinné pasy
 

Další zprávy z lokality:
Hodnocení zastupitelů III.
E-government IV.
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny
Zájem o regionální produkty na Vysočině
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Hodnocení zastupitelů III.

Předchozí zpráva této řady:
Zájem o regionální produkty na Vysočině