řada
Informační technologie

   E-government IV.

 

Zjištění:

Občané vyřizují své záležitosti na úřadech nejčastěji formou osobní návštěvy (77%).

Zájem komunikovat s úřady přes internet projevuje každý čtvrtý občan (29%), avšak reálně tento způsob využívá každý osmý (13%).

 

Obsah:

  • přibližování státní správy občanům
  • preference komunikace občanů s obcí / městem
  • komunikace občanů s úřady před internet: zájem, zkušenosti, pozitiva, negativa;
    komparace dat 2006 / 2007 / 2008 / 2009
  • Czech Point: zkušenosti, pozitiva, negativa
  • vybavenost internetem
  • využívání internetu

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   říjen 2009
      číslo   KI-0903
      cena   16 200 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
30. 11. 2009  Komunikace občanů se státní správou a samosprávou
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Uživatelé internetu v ČR IX.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou IX.
 

Další zprávy z lokality:
Hodnocení zastupitelů III.
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny
Zájem o regionální produkty na Vysočině
Veřejné knihovny II.
 

Následující zprávy řady Informační technologie:
E-zdravotnictví I.: Objednávání u lékaře
Uživatelé internetu v ČR X.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou X.

Předchozí zprávy této řady:
Uživatelé internetu v ČR IX.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou IX.
E-government III.
Počítačová gramotnost IV.
Uživatelé internetu v ČR VIII.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou VIII.