řada
Informační technologie

   E-zdravotnictví I.: Objednávání u lékaře

 

Zpráva přináší odpovědi mimo jiné na následující otázky:

Informace: Vyhledávají občané informace o lékařích a jejich službách přes internet? Kdo ano a koho to nezajímá?

Objednávání: Je objednávání u lékaře přes internet vítaná služba? Je o ni zájem? Jaké přináší výhody a kde mohou nastat problémy?

Podmíněnosti: Mají občané doma internet? Kdo s ním umí pracovat a kdo nikoliv?

Samospráva: Jakou roli hrají zastupitelé měst a obcí? Jak se starají o informovanost občanů? Jak jsou hodnoceni za práci v oblasti zdravotnictví?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   leden 2011
      číslo   KI-1101
      cena   18 200 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
26. 1. 2011  E-objednávání u lékaře
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Internet jako informační zdroj: Jak využívají občané Vysočiny internet
Uživatelé internetu v ČR X.
 

Další zprávy z lokality:
Hodnocení zastupitelů IV.
Rodinné pasy IV.
Zdravý kraj V.
Regionální značka II.
 

Následující zpráva řady Informační technologie:
Internet jako informační zdroj: Jak využívají občané Vysočiny internet

Předchozí zprávy této řady:
Uživatelé internetu v ČR X.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou X.
E-government IV.