řada
Udržitelný rozvoj

   Rodinné pasy IV.

 

Výběr ze zjištění:

Čtyři obyvatelé Vysočiny z deseti (39%) slyšeli, četli nebo z jiných zdrojů vědí o tom, že se v jejich kraji uskutečňuje projekt nazvaný Rodinné pasy.

Mezi neinformovanými převažují ti, kteří by chtěli vědět, o co jde (35%) nad těmi, které to nezajímá (26%).

Dominantním informačním zdrojem jsou tiskoviny, především regionální (52%), ale také neformální komunikace (54%).

 

Obsah:

  • povědomí o projektu: informovaní, zájemci, lhostejní
    komparace dat 2007 / 2008 / 2009 / 2010
  • zdroje informací: internet, tisk, televize, rozhlas, letáky, rodina
    komparace dat 2009 / 2010
  • vlastnictví Rodinného pasu a způsob jeho využití
    komparace dat 2009 / 2010
  • otázky k projektu, na které by veřejnost chtěla znát odpověď

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   říjen 2010
      číslo   KU-1007
      cena   18 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
12. 11. 2010  Rodinné pasy – Vysočina
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Internet jako informační zdroj: Jak využívají občané Vysočiny internet
Zdravý kraj V.
 

Další zprávy z lokality:
Regionální značka II.
Hodnocení zastupitelů III.
E-government IV.
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Hodnocení zastupitelů IV.

Předchozí zpráva této řady:
Zdravý kraj V.