řada
Udržitelný rozvoj

   Regionální značka II.

 

Zpráva přináší odpovědi mimo jiné na následující otázky:

Nákup regionálních produktů: Snaží se občané Vysočiny kupovat výrobky regionálního původu? Jakého druhu? Co limituje jejich nákupní ochotu?

Regionální značka: Vědí obyvatelé Vysočiny o existenci regionální značky? Co pro ně představuje nákup regionálních výrobků, s čím si ho spojují? S výrobky nebo i s něčím jiným?

Účast na akcích: Účastnili se občané akcí, kde byly prezentovány nebo prodávány regionální výrobky? O jaké akce se jednalo?

Informační požadavky: Co občany v souvislosti s regionálními výrobky zajímá nejvíce? Jaké informace postrádají? Co by podpořilo jejich zájem a nákupní ochotu?

Vývoj: Změnily se názory a chování v porovnání s rokem 2009?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   říjen 2010
      číslo   KU-1009
      cena   20 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
25. 11. 2010  Značka „VYSOČINA – regionální produkt“
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Internet jako informační zdroj: Jak využívají občané Vysočiny internet
České potraviny od zdroje
 

Další zprávy z lokality:
Zdravý kraj a Rodinné pasy IV.
Hodnocení zastupitelů III.
E-government IV.
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Zdravý kraj V.

Předchozí zpráva této řady:
Pražané a biopotraviny