řada
Udržitelný rozvoj

   Hodnocení zastupitelů III.

 

Zjištění:

Občané považují práci zastupitelů v jejich obci / městě v oblasti zaměstnanosti více než trojnásobně častěji za špatnou (62%) než dobrou (18%).

Naopak v případě aktivit určených pro zvýšení návštěvnosti obce / města viditelně převažuje kladný náhled (50%) nad záporným (20%).

 

Obsah:

  • hodnocení zastupitelů obcí / měst za jejich aktivitu ve dvanácti oblastech – mj. pro: rozvoj podnikání; zvýšení zaměstnanosti; rodiny s dětmi; seniory; zvýšení návštěvnosti obce / města a podporu turistiky; zlepšení stavu komunikací; dobrý vzhled obce / města; životní prostředí aj.
    komparace dat 2007 / 2008 / 2009

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   říjen 2009
      číslo   KU-0904
      cena   22 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Obsahově navazující zprávy:
předchozí průzkumy Zastupitelé I. (2007; Vysočina; 306 dotázaných 18+ let)
a Zastupitelé II. (2008; Vysočina; 300 dotázaných 18+)
 

Další zprávy z lokality:
Zdravý kraj a Rodinné pasy IV.
E-government IV.
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny
Zájem o regionální produkty na Vysočině
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Zdravé město – Zdravý kraj

Předchozí zpráva této řady:
Zdravý kraj a Rodinné pasy IV.