řada
Udržitelný rozvoj

   Zdravé město – Zdravý kraj

 

Výběr ze zjištění:

Každý čtvrtý občan ČR starší 18 let (23%) ví o tom, že existuje projekt Zdravé město, obec, region, jehož cílem je přispívat ke kvalitnímu rozvoji regionů a sídel i života jejich obyvatel.

Avízo zájmu dovědět se, o co jde, je značné (43%).

Třetina těch, kteří o projektu vědí, se již zúčastnila nějaké akce jím pořádané.

 

Obsah:

  • povědomí široké veřejnosti o projektu Zdravé město, obec, region včetně profilu:
    informovaní / zajímající se / lhostejní
  • účast na akci pořádané v rámci projektu včetně profilu účastníků a těch, kteří sice o akcích projektu vědí, ale žádné se dosud nezúčastnili

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 072 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   srpen 2010
      číslo   KU-1001
      cena   10 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
23. 9. 2010  Zdravé město, obec, region
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Rodinné pasy IV.
Krajina a zemědělství
 

Další zprávy z lokality:
Mlékomaty
Biopotraviny
Uživatelé internetu v ČR X.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou X.
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Krajina a zemědělství

Předchozí zpráva této řady:
Hodnocení zastupitelů III.