řada
Udržitelný rozvoj

   Mlékomaty

 

Zpráva přináší odpovědi mimo jiné na následující otázky:

Povědomí: Vědí občané o existenci automatů, prostřednictvím kterých lze koupit čerstvé mléko? Z jakého zdroje, od koho se o nich dověděli?

Akceptace a zájem: Považuje široká veřejnost prodej mléka v automatech za dobrý nápad? Kdo má zájem takto mléko nakupovat? Kdo tento způsob odmítá? Existují regionální rozdíly?

Klady a zápory: Jaké klady a přínosy spojují občané s prodejem mléka přes automaty? Kde vidí problémy? V čem spočívají rizika?

Informační požadavky: Co nejvíce zajímá občany v souvislosti s automaty na mléko? Jaké otázky kladou a chtěli by na ně znát odpověď?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 034 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   září 2010
      číslo   KU-1004
      cena   34 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
20. 10. 2010  Automaty na mléko
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Pražané a biopotraviny
České potraviny od zdroje
 

Další zprávy z lokality:
Biopotraviny
Zdravé město – Zdravý kraj
Uživatelé internetu v ČR X.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou X.
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
České potraviny od zdroje

Předchozí zpráva této řady:
Biopotraviny