řada
Udržitelný rozvoj

   Biopotraviny

 

Výběr ze zjištění:

Téměř dvě třetiny občanů ČR (63%) se zajímají o tématiku biopotravin a ekologického zemědělství.

Biopotraviny nakupuje 47% obyvatel ČR, z toho 3% pravidelně.

Téměř každý druhý (48%) však připouští, že označení bio může představovat jen marketingovou nálepku.

 

Obsah:

  • zájem o tématiku biopotravin
  • nákup biopotravin, jeho frekvence
  • informační zdroje: TV, noviny, časopisy, internet, letáky, diskuze doma, se známými
  • návštěva akcí: výstav, ochutnávek, prodejen, restaurací
  • bio jako marketingová nálepka

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 034 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   září 2010
      číslo   KU-1003
      cena   38 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tiskové zprávy:
1. 10. 2010  Nakupování biopotravin
1. 9. 2010  Zájem o biopotraviny
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Pražané a biopotraviny
Mlékomaty
 

Další zprávy z lokality:
České potraviny od zdroje
Krajina a zemědělství
Uživatelé internetu v ČR X.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou X.
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Mlékomaty

Předchozí zpráva této řady:
Krajina a zemědělství