řada
Udržitelný rozvoj

   Krajina a zemědělství

 

Zpráva přináší odpovědi mimo jiné na následující otázky:

Náhled na krajinu: Lze označit krajinu za národní bohatství? Proč ano a proč nikoliv? Liší se názory z hlediska demografického, lokalit nebo regionů?

Vzhled krajiny: Kdo je odpovědný za vzhled krajiny? Je to stát, každý z nás, vlastníci půdy nebo jiné subjekty?

Vliv zemědělství: Jak se na vzhledu krajiny podepisuje současné zemědělství? Pozitivně, negativně nebo asi tak napůl?

Role zemědělce: Jaká role je připisována zemědělcům při péči o krajinu? Co zahrnuje jejich odpovědná péče? V čem spočívá největší bariéra nebo problém, aby zemědělec mohl skutečně utvářet krajinu a pečovat o ni?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 072 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   srpen 2010
      číslo   KU-1002
      cena   18 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Obsahově navazující zprávy:
Regionální značka II.
České potraviny od zdroje
 

Další zprávy z lokality:
Biopotraviny
Zdravé město – Zdravý kraj
Uživatelé internetu v ČR X.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou X.
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Biopotraviny

Předchozí zpráva této řady:
Zdravé město – Zdravý kraj