řada
Udržitelný rozvoj

   Zájem o regionální produkty na Vysočině

 

Zjištění:

Dvě třetiny občanů (64%) se snaží kupovat potraviny a více než třetina (40%) řemeslné výrobky regionálního původu.

Každý třetí občan ví, že Vysočina má pro regionální produkty vlastní značku (34%), a téměř polovina (45%) občanů by měla zájem vědět, o co se jedná.

 

Obsah:

  • jedinečnost regionu: co charakterizuje kraj Vysočina
  • nákup regionálních výrobků a produktů: ochota k nákupu, co jej limituje
  • regionální značka: povědomí o značce pro regionální výrobky; jaký je efekt nákupu regionálních produktů

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   září 2009
      číslo   KU-0902
      cena   15 400 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tiskové zprávy:
2. 2. 2010  Jedinečnost regionu Vysočina
15. 10. 2009  Značka „VYSOČINA – regionální produkt“
 

 

Obsahově navazující zpráva:
Biopotraviny a ekologické zemědělství
 

Další zprávy z lokality:
E-government IV.
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny
Veřejné knihovny II.
Větrná energie
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Zdravý kraj a Rodinné pasy IV.

Předchozí zpráva této řady:
Biopotraviny a ekologické zemědělství