řada
Společnost

   Veřejné knihovny II.

 

Zjištění:

Podle naprosté většiny občanů (84%) lze veřejné knihovny označit za kulturně vzdělávací centra obcí či měst.

Každý druhý občan (58%) má za to, že knihovny mohou, kromě knihovnických a informačních služeb, také pomáhat posilovat vztah lidí k místu, kde žijí.

 

Obsah:

  • role knihoven: jaké aktivity si občané spojují s veřejnou knihovnou;
    komparace dat 2007 / 2009
  • veřejná knihovna jako kulturně vzdělávací centrum obce / města;
    komparace dat 2007 / 2009
  • komunitní knihovna: smysl komunitní funkce
  • akce pořádané knihovnou: účastníci, informovaní, lhostejní

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   září 2009
      číslo   KS-0908
      cena   18 200 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
17. 9. 2009  Komunitní knihovna
 

 

Další zprávy z lokality:
Zdravý kraj a Rodinné pasy IV.
Hodnocení zastupitelů III.
E-government IV.
Zájem o regionální produkty na Vysočině
 

Následující zpráva řady Společnost:
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny

Předchozí zpráva této řady:
Pitná voda z kohoutku