řada
Společnost

   Pitná voda z kohoutku

 

Zjištění:

Čtyři občané ČR z deseti jsou zvyklí běžně pít vodu z kohoutku.

Téměř osm lidí z deseti má za to, že by v restauraci měla být k jídlu podávána voda z kohoutku zdarma.

 

Obsah:

  • zvyklosti obyvatel České republiky pít vodu z kohoutku a důvody jejího odmítání
  • nabídka v restauracích:
    zda by měla být podávána voda z kohoutku k jídlu zdarma;
    zkušenosti s nabídkou vody v restauracích bez vyžádání;
    zkušenosti v případě požádání o vodu

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 885 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   srpen 2009
      číslo   KS-0903
      cena   17 400 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
26. 8. 2009  Voda z kohoutku
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Biopotraviny a ekologické zemědělství
Kvalita ovzduší
 

Další zprávy z lokality:
Zdravé město – Zdravý kraj
Kvalita ovzduší
Uživatelé internetu v ČR IX.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou IX.
 

Následující zpráva řady Společnost:
Veřejné knihovny II.

Předchozí zpráva této řady:
Kvalita ovzduší