řada
Společnost

   Kvalita ovzduší

 

Zjištění:

Každý druhý občan by přivítal informace o solárních systémech pro ohřev vody a přitápění.

Každý třetí by se chtěl dovědět něco bližšího o tepelných čerpadlech, každý čtvrtý o kotlích na biomasu a o náležitostech energetického auditu.

 

Obsah:

  • životní prostředí: zájem vs. lhostejnost
  • životní prostředí a kvalita ovzduší v místě bydliště
  • vytápění domácností: největší problém ve vztahu k ovzduší, nejúčinnější opatření pro zlepšování jeho kvality
  • tepelná energie: zájem občanů o informace o šetrných způsobech získávání energie a o energetickém auditu

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 308 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   březen 2009
      číslo   KS-0901
      cena   24 800 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tiskové zprávy:
6. 8. 2009  Zájem o větrné systémy na výrobu elektřiny
23. 4. 2009  Alternativní zdroje energie a kvalita ovzduší
21. 4. 2009  Zájem o životní prostředí
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Pitná voda z kohoutku
Větrná energie
 

Další zprávy z lokality:
Zdravé město – Zdravý kraj
Pitná voda z kohoutku
Uživatelé internetu v ČR IX.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou IX.
 

Následující zpráva řady Společnost:
Pitná voda z kohoutku

Předchozí zpráva této řady:
Větrná energie