řada
Společnost

   Větrná energie

 

Zjištění:

Média jsou zdrojem informací o větrných elektrárnách pro každého druhého občana Vysočiny.

Občané na větrných elektrárnách oceňují nejvíce to, že se jedná o obnovitelný zdroj energie; negativum spojují hlavně se vzhledem krajiny.

 

Obsah:

 • zájem o životní prostředí:
  demografická podmíněnost zájmu
 • hlavní zdroje informací o tématice větrné energie:
  média, internet, veřejné diskuse, osobní zkušenost
 • obecní záležitosti:
  možnost zvyšování obecního rozpočtu akceptací větrníků
 • větrné elektrárny:
  pozitiva a přínosy, negativa a rizika

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   květen 2008
      číslo   KS-0802
      cena   24 400 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Další zprávy z lokality:
E-government IV.
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny
Zájem o regionální produkty na Vysočině
Veřejné knihovny II.
 

Následující zpráva řady Společnost:
Kvalita ovzduší

Předchozí zpráva této řady:
Zdravý kraj a Rodinné pasy