řada
Udržitelný rozvoj

   Biopotraviny a ekologické zemědělství

 

Zjištění:

Dvě třetiny Pražanů (67%) se zajímají o tématiku biopotravin a ekologického zemědělství.

Biopotraviny nakupuje 58% Pražanů, z toho 12% pravidelně.

Z aktivit je nejvíce láká možnost vidět ekovýrobu, ochutnávat i nakupovat přímo od zdroje, od ekofarem.

 

Obsah:

  • zájem o tématiku biopotravin a ekozemědělství
  • informační zdroje
  • návštěva akcí
  • důvěra v bioprodukty
  • nakupování
  • povědomí o projektu Září – Měsíc biopotravin a ekozemědělství
  • zájem o aktivity související s ekohospodařením a šetrnou produkcí

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Praha
  výběrový soubor   320 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   září 2009
      číslo   KU-0901
      cena   28 400 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tiskové zprávy:
1. 10. 2009  „Bio“ jako marketingová nálepka
1. 9. 2009  Zájem o biopotraviny
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Pitná voda z kohoutku
Kvalita ovzduší
 

Další zprávy z lokality:
Olympiáda v Praze IV.
Povědomí Pražanů o zdroji pitné vody
Pražané a internet
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Zájem o regionální produkty na Vysočině