řada
Společnost

   Povědomí Pražanů o zdroji pitné vody

Vědí Pražané, odkud se bere voda, která teče z jejich vodovodních kohoutků?
Kdo patří k informovaným a kdo naopak nemá o zdroji pitné vody ponětí?
Koho by informace zajímala a kdo se řadí k lhostejným?

Jaký význam má, podle široké veřejnosti, Želivka, její povodí a vodní nádrž?
Liší se názory občanů podle vzdělání, věku, mužů či žen nebo typu bydlení?

Dívají se na Želivku obyvatelé Prahy a občané žijící v kraji Vysočina shodně nebo rozdílně?

 

Cílem šetření bylo zjistit základní povědomí široké veřejnosti o zdroji pitné vody, která proudí do domácností Pražanů a také o Želivce, jejím povodí a vodní nádrži. Konkrétně, zda je Želivka spojována s významem pouze místním, regionálním nebo je jí přisuzován význam nadregionální (např. jako zásobárna vody pro Prahu) či obecný jako důležitá součást přírody, krajiny a životního prostředí v České republice. Šlo také o to zjistit, nakolik se mínění obyvatel metropole ČR liší od názorů občanů regionu Vysočina.

Výzkumnými otázkami byla v listopadu 2006, při osobním dotazování, oslovena dospělá populace Prahy. Šetření na výběrovém souboru 1 013 osob bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů starších 18 let.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Praha
  výběrový soubor   1 013 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   prosinec 2006
      číslo   KS-0606

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
19. 4. 2007  Voda pro Prahu
 

 

Následující zpráva řady Společnost:
Občané ČR a olympiáda I.

Předchozí zpráva této řady:
Olympiáda v Praze III.