řada
Společnost

   Občané ČR a olympiáda I.

Vědí občané ČR o tom, že Praha uvažuje o podání přihlášky na pořadatelství olympiády?
Kdo patří k informovaným a kdo naopak o tomto záměru nikdy neslyšel?

Souhlasí občané ČR s tím, že by se v ČR a v Praze mohla konat olympiáda?
Kdo výrazně souhlasí a kdo je naopak ostře proti?

Jaká pozitiva a přínosy by mohla mít olympiáda? Co považují občané za problematické?

Měly by se do celého dění zapojit kromě Prahy i další regiony?

Co by mohl, podle občanů, nabídnout jejich region pro sportovce a návštěvníky?

 

Od roku 2004 jsou pravidelně každý rok monitorovány názory Pražanů na možné konání olympijských her v ČR. Nyní se předmětem zájmu stala celá dospělá populace ČR. Cílem šetření bylo zjistit některé základní názorové ohlasy, tj. povědomí široké veřejnosti o myšlence uskutečnit olympiádu, míru deklarovaného souhlasu, očekávané přínosy či klady této akce a potřebu sounáležitosti aktivit Prahy a ostatních regionů.

Výzkumnými otázkami byla v lednu 2007 při osobním dotazování oslovena dospělá populace České republiky. Šetření na výběrovém souboru 402 osob bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   402 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2007
      číslo   KS-0701

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
22. 3. 2007  Občané ČR a olympiáda
 

 

Následující zpráva řady Společnost:
Zdravý kraj a Rodinné pasy

Předchozí zpráva této řady:
Povědomí Pražanů o zdroji pitné vody