řada
Společnost

   Olympiáda v Praze III.

Vědí Pražané o záměru města podat přihlášku pro letní olympijské hry?
Zvýšila se v ročním odstupu informovanost v tomto směru?

Souhlasí nebo nesouhlasí Pražané s olympijskou myšlenkou?
Změnil se jejich názor?

Jak velkým přínosem by byla olympiáda pokud jde o zviditelnění Prahy a České republiky, zvýšení prestiže, zájmu o sport, povzbuzení ekonomiky a podnikání, urychlení rozvoje hlavního města a dobudování infrastruktury, cestovního ruchu a hotelnictví?
Co říká veřejnost na možnost zažít olympijské hry?

Jak velké předpokládají občané problémy v oblasti financování, návratnosti vložených investic, výstavby sportovišť a jejich budoucí vytíženosti, bezpečnosti návštěvníků, obyvatel a sportovců, dopravy, ubytování, organizačních nároků nebo zatíženosti běžného provozu města?

Kde by mohly nastat největší potíže politické?
Na magistrátu, ve vládě, v parlamentu, v krajích nebo jinde?
Změnily se obavy občanů v tomto směru?

Byli by Pražané hrdí na to, kdyby Praha uspěla a stala se hostitelským městem olympiády?
Zařadili by se mezi dobrovolníky?
Změnili svůj deklarovaný postoj?

Co považují Pražané za důležité pro další postup na cestě k olympiádě?

Který sportovec by se měl stát „tváří” olympiády?

 

Olympijská myšlenka ve spojení s Prahou v roli hostitelského města se stále častěji stává předmětem diskusí a především informací sdělovaných médií. Cílem šetření bylo získat nejen aktuální názorový ohlas Pražanů, ale i porovnat jejich odpovědi na některé otázky v čase, tj. se zjištěními z roku 2004 a 2005.

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace Prahy. Dotazování na výběrovém souboru 312 osob probíhalo na podzim 2006. Sběr dat byl prováděn ve všech pražských obvodech. Průzkum byl reprezentativního charakteru a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů hlavního města ČR starších 18 let.

Zpráva prezentuje v grafech a komentářích názor Pražanů na olympijskou myšlenku. Ukazuje, které skupiny obyvatelstva ji podporují a které mají výhrady. Součástí zprávy je resumé, tj. stať se závěrečnými poznámkami věnovanými názorovému ohlasu a komentářům občanů k tématice olympiády.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Praha
  výběrový soubor   312 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   prosinec 2006
      číslo   KS-0603

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
23. 3. 2007  Pražané a olympiáda
 

 

Následující zpráva řady Společnost:
Povědomí Pražanů o zdroji pitné vody

Předchozí zpráva této řady:
Role zastupitelů při rozvoji obcí a měst v regionu Vysočina