řada
Společnost

   Role zastupitelů při rozvoji obcí a měst v regionu Vysočina

Jakou roli hrají představitelé obcí a měst v dané lokalitě v oblasti trhu práce, respektive při zajišťování dostatku nabídky pracovních míst?

Jakou roli občané přisuzují zastupitelům při vytváření prorodinného společenského klimatu v jejich obci či městě?

Nakolik občané spojují své zastupitele s podporou malého a drobného podnikání v obcích?

Jak se podílejí zastupitelé na vytváření podmínek pro rozvoj turistického ruchu?

Jak se občané dívají na zastupitele v kontextu s ochranou životního prostředí?

Co konkrétního dělají zastupitelé pro zaměstnanost, podporu tzv. prorodinné politiky, rozvoj malého a středního podnikání, kvalitu životního prostředí nebo pro zvýšení návštěvnosti a spokojenosti turistů a návštěvníků obcí, měst?

Měl by být, podle občanů, zákonem zakotven princip zásluhovosti obcí, tzn. když obec vyvíjí aktivity podporující podnikatelské prostředí, služby, turismus, zaměstnanost apod., aby jí přímo zůstala část takto získaných prostředků pro její další rozvoj?

 

Cílem šetření bylo zjistit, jakou úlohu sehrávají zastupitelé obcí a měst ve vytipovaných oblastech, které mají klíčový vliv na rozvoj daných lokalit.

Výzkumnými otázkami byla v lednu 2006 při osobním dotazování oslovena dospělá populace regionu Vysočina. Šetření na výběrovém souboru 300 osob bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů starších 18 let.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   březen 2006
      číslo   KS-0602

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Následující zpráva řady Společnost:
Olympiáda v Praze III.

Předchozí zpráva této řady:
Význam Želivky z pohledu občanů a firem Vysočiny