řada
Společnost

   Význam Želivky z pohledu občanů a firem Vysočiny

Jaký význam má Želivka, její povodí a vodní nádrž podle široké veřejnosti Vysočiny?

Liší se názory občanů podle vzdělání, mužů či žen nebo podle velikosti místa bydliště?

Jakého mínění jsou soukromí podnikatelé?

Jaký význam přisuzují Želivce, jejímu povodí a vodní nádrži firmy sídlící v kraji Vysočina?

Podepisuje se na názorech rozsah lokality, ve které firmy působí?

Liší se manažerský náhled podle toho, zda jde o muže či ženu?

 

Cílem šetření bylo zjistit, jak se dívají občané bydlící v kraji Vysočina na Želivku, její povodí a vodní nádrž. Zda a v jakém směru se jejich mínění liší od názorů firemní sféry, konkrétně jestli spojují Želivku s významem pouze místním či regionálním nebo jí přisuzují význam nad regionální (např. jako zásobárnu vody pro Prahu) či obecný, tzn. nakolik ji chápou jako důležitou součást přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.

Výzkumnou otázkou byla v lednu 2006 při osobním dotazování oslovena dospělá populace regionu Vysočina. Šetření na výběrovém souboru 300 osob bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů starších 18 let.

Průzkum ve firemním sektoru se uskutečnil v únoru 2006 v rámci všech okresů kraje Vysočina a reprezentativně podle velikosti firem, respektive podle počtu zaměstnanců. Sběr dat probíhal formou osobních rozhovorů mezi tazateli a vrcholovým vedením 100 firem, které reprezentovali nejčastěji jejich ředitelé a majitelé. Zpráva obsahuje v komentované a grafické podobě výsledky zjištění z obou průzkumů.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
100 zástupců firem
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   březen 2006
      číslo   KS-0601

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Následující zpráva řady Společnost:
Role zastupitelů při rozvoji obcí a měst v regionu Vysočina

Předchozí zpráva této řady:
Olympiáda v Praze II.