řada
Společnost

   Olympiáda v Praze II.

Vědí Pražané o záměru města podat přihlášku pro letní olympijské hry?
Zvýšila se v ročním odstupu informovanost v tomto směru?

Souhlasí nebo nesouhlasí Pražané s olympijskou myšlenkou? Změnil se jejich názor?

Jak velkým přínosem by byla olympiáda pokud jde o zviditelnění Prahy a České republiky, zvýšení prestiže, zájmu o sport, povzbuzení ekonomiky a podnikání, urychlení rozvoje hlavního města a dobudování infrastruktury, cestovního ruchu a hotelnictví? Co říká veřejnost na možnost zažít olympijské hry?

Jak velké předpokládají občané problémy v oblasti financování, návratnosti vložených investic, výstavby sportovišť a jejich budoucí vytíženosti, bezpečnosti návštěvníků, obyvatel a sportovců, dopravy, ubytování, organizačních nároků nebo zatíženosti běžného provozu města?

Kde by mohly nastat největší potíže politické? Na magistrátu, ve vládě, v parlamentu, v krajích nebo jinde? Změnily se obavy občanů v tomto směru?

Jaký mají Pražané vztah ke sportu? Sledují sportovní dění v médiích, navštěvují sportovní akce, vyvíjejí sami nějakou sportovní aktivitu?
Jsou hrdí na úspěchy našich sportovců?
Byli by hrdí na to, kdyby Praha uspěla a stala se hostitelským městem olympiády?

Jakou roli přikládají Pražané hlavnímu městu z evropského hlediska? V čem vidí jeho význam?
Proč je Praha, podle některých občanů, méně významná než jiné metropole?
Co Prahu poškozuje v očích jejích návštěvníků?

 

Olympijská myšlenka ve spojení s Prahou v roli hostitelského města se stále častěji stává předmětem diskusí a především informací sdělovaných médií. Cílem šetření bylo získat nejen aktuální názorový ohlas Pražanů, ale i porovnat jejich odpovědi na některé otázky se zjištěními z minulého roku.

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace Prahy. Dotazování na výběrovém souboru 302 osoby probíhalo v červnu 2005. Sběr dat byl prováděn ve všech pražských obvodech. Průzkum byl reprezentativního charakteru a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů hlavního města ČR starších 18 let.

Zpráva prezentuje v grafech a komentářích názor Pražanů na olympijskou myšlenku. Ukazuje, které skupiny obyvatelstva ji podporují a které mají výhrady. Součástí zprávy je resumé, tj. stať se závěrečnými poznámkami věnovanými názorovému ohlasu a příloha koncipovaná tak, aby poskytla souhrnné poznatky o názorech vybraných cílových skupin podle pohlaví, věku, za podnikatele a podle souhlasu s olympiádou. Jejím cílem je také poukázat na odlišné mínění a chování občanů nakloněných pro nebo proti olympiádě.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Praha
  výběrový soubor   302 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   červenec 2005
      číslo   KS-0502

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tiskové zprávy:
6. 9. 2005  Praha v rámci Evropy
18. 8. 2005  Pražané a olympiáda
11. 8. 2005  Vztah Pražanů ke sportu
 

 

Následující zpráva řady Společnost:
Význam Želivky z pohledu občanů a firem Vysočiny

Předchozí zpráva této řady:
Řidiči a alkohol III.