řada
Společnost

   Řidiči a alkohol III.

Koncem roku 2002 uskutečnila DEMA a. s. rozsáhlé sociologické šetření na výběrových souborech reprezentujících obecnou populaci (1 019 osob), TOP management státních a polostátních institucí a podniků (101 osoba) a pracovníky policie (306 osob) pod názvem Alkohol a řízení motorových vozidel. Záměrem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaký je náhled společnosti na řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Navozené téma vyvolalo nevídaný zájem dotazovaných osob. Kromě prioritně zjišťované tématiky (tj. alkoholu za volantem) se objevovala celá paleta dalších poznámek, obsahově mířících do oblasti bezpečnosti na našich silnicích. Analýza těchto dovětků se stala základem pro koncipování otázek zařazených do dvou následných průzkumů, a to Bezpečnost silničního provozu a repliky průzkumu dominantně zaměřeného na alkohol za volantem, jehož hlavní výsledky přináší tato zpráva.

 

Názory na řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu:
Kdo usedá za volant pod vlivem alkoholu?
Zastavila policie řidiče, který řídil pod vlivem alkoholu?
Zhoršuje pití alkoholických nápojů před jízdou schopnost řídit motorové vozidlo?
Měl by zákon tolerovat řidičům určité množství alkoholu?
Mění se názory občanů?

Postoj občanů k řidičům, kteří řídí pod vlivem alkoholu:
Snaží se občané zabránit řidičům v jízdě s alkoholem v krvi?
Kdyby si řidič nedal říci, nechali by ho odjet?
Oznámili by policii, že tento, alkoholem „posilněný“ řidič, řídí motorové vozidlo?
Vypovídali by pravdivě, kdyby takový řidič zavinil dopravní nehodu? Mění se postoj občanů?

Názory na připravovanou novelu silničního zákona:
Přispěje bodový systém k větší bezpečnosti na našich silnicích?
Zatočí s tzv. piráty silnic? Pokud ne, proč?
Omezí možnost korupce a uplácení policie? Pokud ne, proč?

 

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace ČR. Dotazování na výběrovém souboru 1 043 osob probíhalo v květnu 2004 na 152 dotazových místech (obcích a městech) České republiky. Sběr dat byl prováděn ve všech krajích. Průzkum byl reprezentativního charakteru a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let.

Zpráva uvolněná pro komerční využití od začátku roku 2005 prezentuje v grafech a komentářích názory veřejnosti na uvedenou tématiku. Zvláštní pozornost byla věnována reálné účasti na silničním provozu, tj. tomu, zda se jedná o řidiče či nikoliv. Součástí zprávy je komparace údajů (porovnání výsledků z let 1995, 2002 a 2004) a resumé, tj. stať se závěrečnými poznámkami věnovanými těm problémům, které se jeví jako klíčové.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 043 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   leden 2005
      číslo   KS-0501

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
16. 8. 2005  Občané ČR a bodový systém
 

 

Následující zpráva řady Společnost:
Olympiáda v Praze II.

Předchozí zpráva této řady:
Regiony a trh práce