řada
Společnost

   Alkohol a řízení motorových vozidel

Kdo usedá za volant pod vlivem alkoholu? Zastavila řidiče pod vlivem alkoholu policie? Měl by zákon tolerovat alkohol u řidičů? Zhoršuje pití alkoholických nápojů před jízdou schopnost řídit motorové vozidlo?

Jak se chová okolí vůči řidičům, kteří řídí pod vlivem alkoholu? Snaží se jim zabránit v jízdě, pokud pili alkohol? Když si řidič nedá říci, nechá ho okolí odjet s alkoholem v krvi? Je nutné oznámit na policii takého řidiče, který odjel s alkoholem v krvi? Vypovídalo by okolí řidiče pravdivě, kdyby pod vlivem alkoholu zavinil dopravní nehodu?

Jaký je názorový ohlas na dopravní nehody veřejných činitelů pod vlivem alkoholu? Mohou se veřejní činitelé vrátit zpět, když si odpykají trest za své provinění v případě jejich jízdy pod vlivem alkoholu – proč ano a proč ne?

Jaká je tolerance pití alkoholu v poslanecké sněmovně?

Je zákaz prodeje alkoholu na některých místech způsobem, jak omezit alkoholismus?

 

Výzkum byl zaměřen na zmapování názorů tří cílových skupin:
široká veřejnost (reprezentativní soubor ČR, 1 019 osob 18+ let)
policisté (anketa v ČR, 306 policistů)
řídící pracovníci (anketa v ČR, 101 respondentů, kterými byli zástupci vrcholového vedení firem, ministerstev, státní správy – např. starostové, vedoucí finančních úřadů apod.)

Výzkumná zpráva v grafech a komentářích prezentuje názory, chování a postoje veřejnosti vztahující se k problematice řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Speciální pozornost byla věnována názorovým diferencím podle toho, zda jde o řidiče či nikoliv.

Navozené téma vyvolalo nevídaný zájem dotazovaných osob. Kromě prioritně zjišťované tematiky se objevovala celá paleta dalších poznámek, obsahově mířících do oblasti bezpečnosti na našich silnicích. Analýza těchto dovětků se stala základem pro koncipování otázek zařazených do reprezentativního výzkumu, jehož hlavní výsledky přináší zpráva Bezpečnost silničního provozu.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
anketa
anketa
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 019 osob 18+ let
306 pracovníků policie
101 řídící pracovník
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2003
      číslo   KS-0301

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Následující zpráva řady Společnost:
Kampaň k omezení kouření

Předchozí zpráva této řady:
Podnikatelský start v úvahách venkovských a městských žen