řada
Společnost

   Bezpečnost silničního provozu

Co by pomohlo zvýšit bezpečnost na našich silnicích? Tvrdší dopravní předpisy? Vyšší sazby za dopravní přestupky? Důsledné vymáhání pokut? Exekuce majetku neplatičů pokut? Bodovací systém? Ztráta řidičského průkazu? Častější přítomnost policie na silnicích? Makety policejních aut? Speciální značky na místech častých nehod? Drastické záběry důsledků nehod? Neúplatnost policie?

Co jiného by přispělo k bezpečnosti na silnicích? (Obsahová analýza návrhů, které vzešly ze spontánních odpovědí respondentů, jako např. zpřísnění řidičských zkoušek, vyšší věk pro získání řidičského průkazu, lepší stav silnic, důslednost při STK ap.)

Měla by policie na místě zadržet řidičský průkaz v případě, že přistihne řidiče pod vlivem alkoholu? V případě, že se stala závažná dopravní nehoda? Pokud se jedná o tzv. piráta silnic, jezdícího nebezpečně rychleji než je povoleno?

Co poškozuje pověst dopravní policie? Co vyvolává nespokojenost? (Obsahová analýza odpovědí, které vzešly ze spontánní reakce respondentů, jako např. korupce, negativní příklad chování policie, arogance ap.)

 

Koncem roku 2002 uskutečnila DEMA a. s. rozsáhlé sociologické šetření na výběrových souborech reprezentujících obecnou populaci (1 019 osob), TOP management státních a polostátních institucí a podniků (101 osoba) a pracovníky policie (306 osob) pod názvem Alkohol a řízení motorových vozidel. Záměrem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaký je náhled společnosti na řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Navozené téma vyvolalo nevídaný zájem dotazovaných osob. Kromě prioritně zjišťované tematiky (tj. alkoholu za volantem) se objevovala celá paleta dalších poznámek, obsahově mířících do oblasti bezpečnosti na našich silnicích. Analýza těchto dovětků se stala základem pro koncipování otázek zařazených do reprezentativního výzkumu, jehož hlavní výsledky přináší tato zpráva.

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace ČR. Dotazování na výběrovém souboru 304 osob probíhalo v říjnu 2003 na 68 dotazových místech (obcích a městech) ČR. Sběr dat byl prováděn ve všech krajích. Průzkum byl reprezentativního charakteru a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let.

Zpráva prezentuje v grafech a komentářích názory veřejnosti na uvedenou tematiku bezpečnosti silničního provozu. Speciální pozornost je věnována názorových diferencím podle toho, zda se jedná o řidiče či nikoliv. Součástí zprávy je také resumé, tj. stať se závěrečnými poznámkami věnovanými těm problémům, které se jeví jako klíčové.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   304 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   březen 2004
      číslo   KS-0401

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Následující zpráva řady Společnost:
Olympiáda v Praze

Předchozí zpráva této řady:
Občan a veřejná správa