řada
Společnost

   Podnikatelský start v úvahách venkovských a městských žen

Řada žen na venkově ztratila práci; dojíždět nechtějí nebo nemohou; pracovní příležitosti v místě bydliště jsou sporadické. Některé ženy chtějí uplatnit svoji kvalifikaci, změnit své dosavadní zaměstnání nebo i životní styl. Podmíněnosti rozhodnutí jsou různé, cíl společný: stát se podnikatelkou.

 

Co může působit jako překážky rozvoje drobného podnikání? Neuspokojivá legislativa, konkurence velkých podniků, obtíže se získáním úvěru, malá ochrana domácího trhu nebo ještě něco jiného? Jak je u nás pohlíženo na podnikatele, jakou mají prestiž?

Co vede ženy k tomu, aby začaly podnikat? Proč nepodnikaly dříve? Mají podporu ze strany partnera? Jaké je podnikatelské prostředí v jejich okolí?

Jak chtějí ženy podnikání financovat? Uvažují o vlastních zdrojích, o půjčce nebo úvěru? Chtějí využít programy na podporu malého a středního podnikání?

Jaké mají zkušenosti s některými produkty finančního trhu? S úvěrem, s leasingem?

Ve kterých oblastech se potřebují proškolit, vzdělávat se? Je to účetnictví, marketing, legislativa, práce s počítačem a s internetem nebo ještě jiná oblast?

Kde budou podnikat? Doma, v pronajatých prostorách nebo jinde? Jakou mají představu o využívání pracovních sil?

V jakém oboru by chtěly podnikat? Jakou roli v jejich úvahách hraje venkovská turistika?

Jaké mají ženy předpoklady pro podnikání? Jaké jsou jazykové znalosti, počítačová gramotnost a vybavenost jejich domácnosti?

 

Anketou byly osloveny ženy ve věku 35 až 65 let, které nikdy nepodnikaly a nyní mají zájem začít soukromě podnikat. Výsledky výzkumu jsou členěny do dvou zpráv nazvaných: Život na venkově a Podnikatelský start.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   265 žen 35-65 let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   leden 2002
      číslo   KS-0204

 

Následující zpráva řady Společnost:
Alkohol a řízení motorových vozidel

Předchozí zpráva této řady:
Život na venkově z pohledu venkovských a městských žen