řada
Společnost

   Život na venkově z pohledu venkovských a městských žen

Řada žen na venkově ztratila práci; dojíždět nechtějí nebo nemohou; pracovní příležitosti v místě bydliště jsou sporadické. Některé ženy chtějí uplatnit svoji kvalifikaci, změnit své dosavadní zaměstnání nebo i životní styl. Podmíněnosti rozhodnutí jsou různé, cíl společný: stát se podnikatelkou.

 

Jak ženy pohlížejí na infrastrukturu - na dopravní obslužnost obcí, zásobování, nákupní možnosti a dostupnost lékařské péče?

Co přináší život na venkově pozitivního? Jsou to užší vztahy mezi lidmi, těsnější kontakt s přírodou, možnost zabývat se chovatelstvím a pěstitelstvím nebo ještě něco jiného?

Co se jeví jako negativní nebo obtížnější? Je to nedostatek pracovních příležitostí, dopad útlumu zemědělství, malá možnost uplatnit kvalifikaci, vylidňování venkova nebo ještě něco dalšího?

Jak ženy nahlížejí na atraktivitu prostředí, ve kterém žijí? Je zajímavé pro návštěvníky a turisty? Navštěvují ho chalupáři a chataři? Je zde možnost sportovního vyžití?

Má obec vlastní internetové stránky a místo s veřejně přístupným internetem?

Jak ženy a jejich rodina bydlí? Uvažují o přestěhování po města?

Čím se ženy zajímají ve svém volném čase? Jaké mají koníčky? Jak tráví dovolenou?

 

Anketou byly osloveny ženy ve věku 35 až 65 let, které nikdy nepodnikaly a nyní mají zájem začít soukromě podnikat. Výsledky výzkumu jsou členěny do dvou zpráv nazvaných: Život na venkově a Podnikatelský start.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   265 žen 35-65 let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   leden 2002
      číslo   KS-0203

 

Následující zpráva řady Společnost:
Podnikatelský start v úvahách venkovských a městských žen

Předchozí zpráva této řady:
Regiony: informovanost – regionální rozvoj – venkovská turistika