řada
Udržitelný rozvoj

   Zdravý kraj V.

 

Zpráva přináší odpovědi mimo jiné na následující otázky:

Povědomí o projektu: Ví široká veřejnost o existenci projektu Zdravý kraj Vysočina? Kdo ano, kdo by chtěl vědět, o co se jedná a koho to nezajímá? Jak se povědomí o projektu dlouhodobě vyvíjí, tj. porovnání dat 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010?

Informační zdroje: Odkud občané získávají informace o projektu? Z novin, rozhlasu, televize, letáků, internetu, od svého okolí, rodiny a známých či odjinud? Zůstává využívání těchto zdrojů stabilní nebo se v porovnání s rokem 2009 změnilo?

Účast na akcích: Účastnili se občané akce uskutečněné v rámci projektu? Pokud ne, věděli, že se taková akce konala? Došlo v tomto ohledu v ročním odstupu ke změnám?

Informační požadavky: Co občany o Zdravém kraji Vysočina zajímá nejvíce? Na co konkrétně by chtěli znát odpověď?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Vysočina
  výběrový soubor   300 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   říjen 2010
      číslo   KU-1008
      cena   16 000 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
21. 10. 2010  Zdravý kraj – Vysočina
 

 

Obsahově navazující zprávy:
Internet jako informační zdroj: Jak využívají občané Vysočiny internet
Rodinné pasy IV.
 

Další zprávy z lokality:
Regionální značka II.
Hodnocení zastupitelů III.
E-government IV.
Rodina z pohledu obyvatel Vysočiny
 

Následující zpráva řady Udržitelný rozvoj:
Rodinné pasy IV.

Předchozí zpráva této řady:
Regionální značka II.