řada
Informační technologie

   Vybavenost domácností občanů ČR technikou VIII.

Kdo má doma počítač?

Kdo je připojen k internetu?

Kdo má v domácnosti klasický a kdo mobilní telefon?

Jaká existuje vazba mezi vybaveností počítačem, mobilním telefonem a internetem?

Jak vypadá vybavenost ICT technikou podle příjmu?

Jak vypadá trend vybavenosti z dlouhodobého hlediska (od roku 1996, resp. 1997)?

Chtějí si pořídit počítač, internet, klasický a mobilní telefon ti, kteří je ještě nemají?

Kdo avizuje nezájem?

 

Cílem šetření bylo zjistit, jak jsou občané ve svých domácnostech vybaveni ICT technikou, jaký je zájem si tuto techniku opatřit a jaký podíl tvoří nezájem.

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace ČR. Dotazování na výběrovém souboru 410 osob probíhalo v prosinci 2007 na 51 místech a zasáhlo všechny kraje a velikostní místa bydliště. Bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let.

Zpráva obsahuje výsledky v grafech a slovním komentáři o vybavenosti domácností občanů počítačem, internetem, mobilním telefonem a klasickým telefonem jak celkově, tak podle základních charakteristik včetně příjmu. Dále je zde uvedena komparace dat v čase 1996 (resp. 1997) až 2007 a vazba mezi vybaveností počítačem a internetem a mezi vybaveností internetem a mobilním telefonem.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   410 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   březen 2008
      číslo   KIT-0801
      cena   16 800 Kč + DPH

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
16. 4. 2008  E-domácnost
 

 

Následující zprávy řady Společnost:
E-government IV.
Uživatelé internetu v ČR IX.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou IX.
E-government III.
Počítačová gramotnost IV.
Uživatelé internetu v ČR VIII.

Předchozí zprávy této řady:
Počítačová gramotnost III.
Uživatelé internetu v ČR VII.
Vybavenost domácností občanů ČR technikou VII.