řada
Informační technologie

   Vybavenost domácností občanů ČR technikou VII.

Kdo má doma počítač?

Kdo je připojen k internetu?

Kdo má v domácnosti klasický a kdo mobilní telefon?

Jaká existuje vazba mezi vybaveností počítačem, mobilním telefonem a internetem?

Jak vypadá vybavenost ICT technikou podle příjmu?

Jak vypadá trend vybavenosti z dlouhodobého hlediska (od roku 1996, resp. 1997)?

Chtějí si pořídit počítač, internet, klasický a mobilní telefon ti, kteří je ještě nemají?

Kdo avizuje nezájem?

 

Cílem šetření bylo zjistit jak jsou občané ve svých domácnostech vybaveni ICT technikou, jaký je zájem si tuto techniku opatřit a jaký podíl tvoří nezájem.

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace ČR. Dotazování na výběrovém souboru 402 osoby probíhalo v prosinci 2006 na 82 místech a zasáhlo všechny kraje a velikostní místa bydliště. Bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let.

Zpráva obsahuje výsledky v grafech a slovním komentáři o vybavenosti domácností občanů počítačem, internetem, mobilním telefonem a klasickým telefonem jak celkově, tak podle základních charakteristik, včetně příjmu. Dále je zde uvedena komparace dat v čase 1996 (resp. 1997) až 2006 a vazba mezi vybaveností počítačem a internetem a mezi vybaveností internetem a mobilním telefonem.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   402 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2007
      číslo   KIT-0701

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
10. 4. 2007  E-domácnost
 

 

Následující zprávy řady Společnost:
Vybavenost domácností občanů ČR technikou VIII.
Počítačová gramotnost III.
Uživatelé internetu v ČR VII.

Předchozí zpráva této řady:
Uživatelé internetu v ČR VI.