řada
Informační technologie

   Vybavenost domácností občanů ČR technikou IV.

Kdo má doma počítač?

Kdo je připojen k internetu?

Kdo má v domácnosti klasický a kdo mobilní telefon?

Jaká existuje vazba mezi vybaveností počítačem, mobilním telefonem a internetem?

Jak vypadá vybavenost ICT technikou podle příjmu?

Jak vypadá trend vybavenosti z dlouhodobého hlediska (od roku 1996, resp. 1997)?

Chtějí si pořídit počítač, internet, klasický a mobilní telefon ti, kteří je ještě nemají?

Kdo avizuje nezájem?

 

Cílem šetření bylo zjistit jak jsou občané ve svých domácnostech vybaveni ICT technikou, jaký je zájem si tuto techniku opatřit a jaký podíl tvoří nezájem.

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace ČR. Dotazování na výběrovém souboru 1 881 osob probíhalo v prosinci 2003 na 240 místech a zasáhlo všechny kraje a velikostní místa bydliště. Bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let.

Zpráva je rozdělena do dvou částí:
První část obsahuje výsledky v grafech a slovním komentáři vybavenost domácností občanů počítačem, internetem, mobilním telefonem a klasickým telefonem jak celkově, tak podle základních charakteristik, včetně příjmu. Dále je zde uvedena komparace dat v čase 1996 (resp.1997) až 2003 a vazba mezi vybaveností počítačem a internetem a mezi vybaveností internetem a mobilním telefonem.
Druhá část obsahuje statistickou analýzu dat v tabulkách za celý soubor a podle dalších třinácti identifikačních charakteristik populace ČR.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 881 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2004
      číslo   KIT-0401

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Tisková zpráva:
datum a odkaz  

 

Následující zpráva řady Společnost:
Uživatelé internetu v ČR IV.

Předchozí zpráva této řady:
Osobnost informačních technologií a internetu v ČR IV.