řada
Informační technologie

   Uživatelé internetu v ČR IV.

Kdo používá internet? Jaká je struktura uživatelů v obecné populaci ČR podle pohlaví, věku, vzdělání, příjmu a velikosti místa bydliště?

Jak často se uživatelé připojují k internetu? Jaký je profil pravidelných uživatelů?

Jaký je podíl uživatelů internetu mezi podnikateli?

Ze kterých míst se občané připojují k internetu (domácnost, pracoviště, škola, jinde)?

Jaký je profil uživatelů, kteří vstupují na internet doma, v práci, ve škole nebo jinde?

Jakou roli hraje technická vybavenost domácnosti počítačem a internetem?

Které kategorie obyvatelstva mají zájem využívat internet? Co charakterizuje odmítající?

 

Cílem šetření bylo zjistit celkový podíl uživatelů internetu a jejich sociodemografickou podmíněnost, včetně míst odkud se tito lidé připojují na internet.

Výzkumnými otázkami byla oslovena dospělá populace ČR. Dotazování na výběrovém souboru 1 881 osob probíhalo v prosinci 2003 na 240 místech a zasáhlo všechny kraje a velikostní místa bydliště. Bylo reprezentativního typu a zjištěné výsledky vyjadřují názory občanů ČR starších 18 let.

Zpráva je rozdělena do dvou částí:
První část obsahuje výsledky v grafech a slovním komentáři využívání internetu za celou populaci a podle základních identifikací celkově (tj. za uživatele bez ohledu na místa připojení) a podle jednotlivých míst připojení (domácnosti, pracoviště, škola, jinde - př. veřejný internet). Dále je zde uvedena komparace dat v čase 2000 až 2003.
Druhá část obsahuje statistickou analýzu dat v tabulkách za celý soubor a podle dalších třinácti identifikačních charakteristik populace ČR.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 881 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2004
      číslo   KIT-0402

 

Verze dokument Word (doc) zde.

 

Následující zprávy řady Společnost:
Vybavenost domácností občanů ČR technikou V.
Teleworking
Počítačová gramotnost II.

Předchozí zpráva této řady:
Vybavenost domácností občanů ČR technikou IV.