řada
Informační technologie

   E-learning

E-learning využívá nové, hlavně internetové technologie pro vzdělávání.

 

Jak na moderní formy vzdělávání nahlíží veřejnost? Představuje e-learning pro občany možnost, jak se trvale vzdělávat v průběhu života a profesní kariéry?

Jsou občané přesvědčeni, že jde o způsob vhodný pro ně osobně? Komu se e-learning jeví uplatnitelný a kdo takový způsob odmítá?

Nakolik podmiňuje názory reálná a uvažovaná internetová gramotnost, frekvence připojení k internetu, vybavenost domácnosti počítačem a připojením na internet?

Co je považováno za největší výhodu e-learningu? Kdo preferuje pohodlí a komu lépe vyhovuje získat nebo doplnit si vzdělání tzv. na míru?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 014 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2003
      číslo   KIT-0303

Tisková zpráva:
21. 3. 2003  E-learning
 

 

Následující zpráva řady Společnost:
Internet ve zdravotnictví

Předchozí zpráva této řady:
Uživatelé internetu v ČR III.