řada
Informační technologie

   Uživatelé internetu v ČR III.

Kdo používá internet? Jaká je struktura uživatelů internetu v obecné populaci ČR starší 18 let podle pohlaví, věku, vzdělání, příjmu a velikosti místa bydliště?

Jak často se uživatelé připojují k internetu? Jaký je profil pravidelných uživatelů internetu?

Jaký podíl uživatelů internetu je mezi podnikateli?

Ze kterých míst se občané připojují k internetu (domácnost, pracoviště, škola, veřejný internet)?

Jaký je profil uživatelů, kteří vstupují na internet v práci, doma, ve škole nebo jinde?

Jakou roli hraje technická vybavenost domácnosti počítačem a internetem?

Které kategorie mají zájem využívat internet? Co charakterizuje odmítající?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 014 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2003
      číslo   KIT-0302

 

Následující zpráva řady Společnost:
E-learning

Předchozí zpráva této řady:
Vybavenost domácností občanů ČR technikou III.