řada
Informační technologie

   Vybavenost domácností občanů ČR technikou III.

Kdo má doma počítač?

Kdo je připojen k internetu?

Kdo má v domácnosti klasický a kdo má mobilní telefon?

Jaká existuje vazba mezi vybaveností počítačem, mobilním telefonem a internetem?

Jak se vyvíjela vybavenost počítačem, internetem a telefony od roku 1997?

Jak vypadá vybavenost ICT technikou podle příjmu?

Kdo hradí výdaje za internet v domácnostech občanů? Došlo v dvouletém odstupu ke změně?

Pořídí si počítač, internet, klasický a mobilní telefon ti, kteří je ještě nemají?

Kdo avizuje nezájem?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 014 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2003
      číslo   KIT-0301

 

Následující zpráva řady Společnost:
Uživatelé internetu v ČR III.

Předchozí zprávy této řady:
Internet: levný - pohodlný - dostupný
IT v malých a středních firmách: komplexní zpráva
IT v malých a středních firmách: vládní podpora