řada
Informační technologie

   IT v malých a středních firmách: vládní podpora

Malé a střední firmy jsou důležitou součástí ekonomiky z mnoha hledisek, např. spektra nabídky svých produktů a služeb, vytváření pracovních míst. Značné množství občanů i podnikatelů využívá moderní technologie a internet. Práce z domova na dálku je však nabízena a využívána omezeně.

 

Jak se na výše uvedené dívá TOP management firem? Podporuje, podle nich, vláda dostatečně a účinně: rozvoj malého a středního podnikání, informačních technologií a internetu, moderní formy zaměstnanosti, tj. na jedné straně možnosti zaměstnávat a na druhé být zaměstnám na dálku, tzv. tele-working?

Shodují se názorově malé, středně malé a střední firmy (podle počtu zaměstnanců)? Podmiňuje jejich mínění typ firmy podle zaměření na oblast obchodu, výroby nebo služeb?

 

Malé a střední firmy tvoří významnou součást ekonomiky ČR. Výzkumu se účastnilo 152 zástupců managementu malých a středních firem do 100 zaměstnanců v Praze.

 

Metodika:

  výzkum   anketa
  lokalita   Praha
  výběrový soubor   152 firem
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   duben 2002
      číslo   KIT-0209

 

Následující zprávy řady Společnost:
Vybavenost domácností občanů ČR technikou III.
Internet: levný - pohodlný - dostupný
IT v malých a středních firmách: komplexní zpráva

Předchozí zpráva této řady:
IT v malých a středních firmách: outsourcing