zprávy z výzkumů

Zájemcům, kteří potřebují získat argumenty k jednání ihned, nabízí DEMA a. s. volně prodejné zprávy. Výzkumné zprávy jsou členěny podle témat do čtyř programových řad:

Společnost
Výzkumy z této řady zjišťují odpovědi na otázky, které aktuálně "hýbají" společností.

Udržitelný rozvoj
Zde se naopak díváme více do budoucnosti. Snažíme se od počátku podchytit rodící se trendy či projekty.

Ekonomika
V této řadě se věnujeme ekonomickým otázkám, bankovnictví, finančnímu a kapitálovému trhu.

Informační technologie
Zde dlouhodobě sledujeme vybavenost domácností technikou, počítačovou gramotnost, uživatele internetu, e-learning, teleworking, e-government apod.

Chcete se dozvědět více o jednotlivých řadách, výzkumech a volně prodejných zprávách?

 

Vybraná data z těchto i některých exkluzivních výzkumů se ve zkrácené podobě objevuji v tiskových zprávách. DEMA a. s. je rozesílá ČTK i jednotlivým médiím, které tiskové zprávy dále zpracovávají a publikují.

Zkuste se podívat na tiskové zprávy, třeba v nich najdete využitelná data.