volně prodejné zprávy

Zájemcům, kteří potřebují získat argumenty k jednání ihned, nabízí DEMA a. s. volně prodejné zprávy. Jde o data z reprezentativních a jiných typů šetření, která nejsou exkluzivně chráněna jejich objednatelem.

Volně prodejné zprávy obsahují část Základní výsledky výzkumu, kterou lze po dohodě objednatele s DEMA a. s. rozšířit o část Statistická analýza dat. Základní výsledky výzkumu obsahují slovní analýzu dat doplněnou grafy. Za odborným komentářem obvykle následuje souhrnná kapitola Resumé. Statistická analýza dat obsahuje tabulky podle hlavních charakteristik výběrového souboru. Zákazníkovi umožňuje zvolit další úhly pohledu na zkoumanou věc

Výzkumné zprávy jsou členěny podle témat do čtyř programových řad:

Společnost
Výzkumy z této řady zjišťují odpovědi na otázky, které aktuálně "hýbají" společností. Tématem se stává rodina, životní prostředí, ale třeba i politika, pokud přesahuje svůj obvyklý rámec.
Zajímáte se o alternativní zdroje energie, dáváte přednost vodě z kohoutku nebo se zabýváte rodinnou problematikou? Podrobnosti naleznete zde.

Udržitelný rozvoj
Zde se naopak díváme více do budoucnosti. Snažíme se od počátku podchytit rodící se trendy či projekty.
Chcete zjistit více o možném pohledu na směřování biopotravin či regionálních marketingových značek? Podrobnosti naleznete zde.

Ekonomika
V této řadě se věnujeme ekonomickým otázkám, bankovnictví, finančnímu a kapitálovému trhu.

Informační technologie
Zde dlouhodobě sledujeme vybavenost domácností technikou, počítačovou gramotnost nebo uživatele internetu. Na monitorování fenoménů e-learning, teleworking, e-government apod. pracujeme od doby, kdy jim ještě nebyla věnována současná pozornost
Zajímáte se o ICT (informační a komunikační technologie) ve vztahu k obyvatelstvu, ke státní nebo podnikatelské sféře? Podrobnosti naleznete zde.

 

Zákazník koupí volně prodejné zprávy nezískává výhradní práva na výzkumná data a instrumenty. Proto jsou jejich ceny nižší, než v případě objednání výzkumu "na míru".

Každá volně prodejná zpráva podléhá autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. Výzkumná zjištění, metodika průzkumu a výzkumné instrumenty jsou ve vlastnictví zhotovitele, tj. DEMA a. s. Bez písemného schválení DEMA a. s. zprávu nelze zveřejňovat ani umisťovat na internet.

V případě zájmu o některou z volně prodejných zpráv zašlete tento objednávkový list (dokument Word - doc) na naši adresu. Pokud máte zájem o starší zprávy nebo jiné požadavky, kontaktujte nás prosím, abychom se domluvili individuálně.