formy spolupráce

DEMA a. s. nabízí následující formy spolupráce.

Komplexní výzkumná šetření

Komplexní šetření lze rozdělit podle práv na výzkumná data:

 • exkluzivní průzkum
  V případě exkluzivního průzkumu jsou výsledky předávány pouze objednateli. Ten má výhradní práva na využití výzkumných zjištění.
  Jaké výzkumné techniky lze použít?
   
 • projektová spolupráce
  Také ve výzkumné činnosti v rámci projektové spolupráce objednatel specifikuje své požadavky, ale zveřejnění a využitelnost výstupů podléhá podmínkám konkrétního projektu. Výstupy jsou zpravidla již v průběhu nebo po ukončení projektu zpřístupněny na projektových www stránkách a lze je šířit za podmínky správné citace a dodržení zásad vizuální identity konkrétního projektu.
  DEMA a. s. může nabídnout zkušenosti jak z partnerské účasti na projektech, tak ze spolupráce jako subdodavatel výzkumných dat.
  Na jakých projektech jsme se podíleli?
   
 • volně prodejné zprávy
  Tyto komerční zprávy nabízí zjištění, informace a poznatky z rozsáhlé databáze DEMA a. s., která má v tomto případě výhradní právo na výzkumná zjištění. Zprávy z těchto výzkumů obsahují plnohodnotná výzkumná data, která DEMA a. s. soustředí z důvodu doplnění vlastní výzkumné činnosti a vzhledem k jejich aktuálnosti je nabízí k širšímu využití za výrazně výhodnějších cenových podmínek než v případě exkluzivního objednání průzkumu klientem.
  Podívejte se na bližší informace k volně prodejným zprávám.
   

Dílčí výzkumné práce

Dokážeme zajistit provedení pouze určitých etap výzkumu podle specifikací objednatele:

 • tvorba dotazníku
   
 • organizace a zajištění fáze sběru dat
   
 • zpracování dat dodaných objednatelem
   

Analytická činnost

Vedle analýz dat na základě průzkumů, které jsou součástí zakázky, nabízíme i zpracování již existujících dat. Jde především o:

 • sekundární analýzy
   
 • nadstavbové studie
   

Prezentace, medializace

Vhodně načasovaná a provedená prezentace výzkumných zjištění je zásadní pro to, aby byly argumenty akceptovány a šířeny. Nabízíme koncepci a tvorbu výstupních materiálů. Mezi naše standardní výstupy patří:

 • tiskové zprávy
  Podívejte se na poslední tiskové zprávy.
   
 • signální informace
   
 • regionální informace
   
 • prezentace ve formátu ppt
   
 • články a příspěvky do tisku
   

Konzultace a poradenství

Nabízíme konzultace a poradenství v oboru.