řada
Společnost

   Osobní obranné prostředky

V souvislosti s otázkami kriminality je obvykle diskutován problém zda a jak se mají občané sami bránit, do jaké míry mají aktivně dbát o svoji bezpečnost.

Dělá dobře ten, kdo si pro osobní potřebu pořídí zbraň? Jaké je celkové mínění ve společnosti a změnilo se s odstupem pěti let? Je rozdíl mezi názory mužů a žen? Hraje zde roli věk, vzdělání nebo velikost místa bydliště občana? K čemu se kloní podnikatelé, jsou pro nebo proti ozbrojování?

Jsou občané vybaveni střelnou zbraní, elektrickým paralyzérem, slzným nebo paralytickým plynem, nožem? Chtěli by si občané tyto osobní obranné prostředky pořídit?

Které skupiny populace jsou již vybaveny a které mají zájem? Kdo se řadí mezi odmítající?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   824 osob 15+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   duben 2002
      číslo   KS-0202

 

Následující zpráva řady Společnost:
Regiony: informovanost – regionální rozvoj – venkovská turistika

Předchozí zpráva této řady:
Priority a účinnost vládní podpory