řada
Společnost

   Priority a účinnost vládní podpory

Malé a střední firmy tvoří významnou součást ekonomiky ČR. Možnost pracovně se uplatnit v případě zdravotního handicapu se obvykle pro občana stane problémem. Vysoké procento občanů již využívá moderní technologie a internet. Z domova na dálku pracuje však jen málokdo.

Jak se na výše uvedené dívají občané? Podporuje, podle nich, vláda dostatečně a účinně rozvoj malého a středního podnikání? Rozvoj pracovního uplatnění zdravotně postižených občanů? Rozvoj informačních technologií a internetu? Možnost zaměstnání na dálku, tzv. tele-working?

Jaký názor mají uživatelé internetu? Co si myslí o vládní podpoře podnikatelé?

Výkon osob ve vrcholových funkcí je pod zorným úhlem veřejnosti.

Co by měl, podle občanů ČR, mít hlavně na zřeteli ministr financí? Co by měl především prosazovat ministr zodpovědný za oblast rovných příležitostí mužů a žen? Co by měl prvořadě učinit ministr, do jehož kompetence spadá rozvoj internetu? A co by měl mít hlavně na zřeteli krajský hejtman?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 008 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   duben 2002
      číslo   KS-0201

 

Následující zpráva řady Společnost:
Osobní obranné prostředky

Předchozí zpráva této řady:
Rovnost příležitostí mužů a žen:
pozitivní diskriminace – problematika žen ve vedoucích funkcích