řada
Společnost

   Rovnost příležitostí mužů a žen:
pozitivní diskriminace – problematika žen ve vedoucích funkcích

Proč je u nás málo žen ve vedoucích funkcích? Nemají o funkce zájem, nehodí se pro vedoucí funkce, brání jim zakořeněný patriarchát nebo něco jiného?

Co by pomohlo vyrovnat dnešní převahu mužů na vedoucích místech?

Měly by být ženy zvýhodňovány u výběrových řízení?

Je třeba začlenit tzv. ženskou otázku do učebních osnov a do učebnic?

Je žádoucí zpřístupnit ženám všechny profese a vzdělávací obory?

Má být prosazována rovnost pohlaví v zaměstnání, v pracovních a platových podmínkách?

Jak se na tzv. pozitivní diskriminaci žen dívají muži a co soudí ženy? V čem se názorově shoduje mladší a starší generace? Jaký vliv má vzdělání?

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   Praha
  výběrový soubor   313 osob 15+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   srpen 2001
      číslo   KS-0102

 

Následující zpráva řady Společnost:
Priority a účinnost vládní podpory

Předchozí zpráva této řady:
Světla a stíny metropole ČR