řada
Informační technologie

   IT v malých a středních firmách: informační bezpečnost

Informační bezpečnost ve firmě může být podceňována ať vědomě či z neznalosti. Jde však o problematiku, kterou je nutné řešit preventivně, nikoliv následně.

 

Která rizika považuje TOP management firem za větší? Ta, která přicházejí z vnějšího prostředí nebo ta, která mají původ uvnitř firmy? Jsou častěji důvodem obav rizika související s technologickými aspekty nebo s lidským faktorem?

Jaká bezpečnostní rizika se podle mínění zástupců firem mohou objevovat ve firmě? Je to nesystematičnost ochrany informací? Možnosti jejich zneužívání? Nesprávné využívání IT? Nedůsledné zálohování dat? Podcenění problematiky bezpečnosti? Její neznalost ze strany managementu? Nedostatek odborníků pro krizové stavy? Málo financí pro implementaci mechanismů pro snížení rizik? Nedbalost či neznalost na straně uživatelů? Ještě něco jiného?

Existuje ve firmě dokument, který vymezuje odpovědnost a kompetence v oblasti bezpečnostní politiky? Má firma zpracován dokument pro nestandardní situace?

 

Malé a střední firmy tvoří významnou součást ekonomiky ČR. Výzkumu se účastnilo 152 zástupců managementu malých a středních firem do 100 zaměstnanců v Praze.

 

Metodika:

  výzkum   anketa
  lokalita   Praha
  výběrový soubor   152 firem
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   duben 2002
      číslo   KIT-0207

 

Následující zpráva řady Společnost:
IT v malých a středních firmách: outsourcing

Předchozí zpráva této řady:
IT v malých a středních firmách: e-banking