řada
Informační technologie

   Uživatelé internetu v ČR II.

Uživatelé internetu a jejich charakteristika včetně času, který tráví na internetové síti a míst, ze kterých se připojují. Odpovědi občanů, kteří nejsou uživateli internetu, o důvodech, proč nevyužívají internet.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 001 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2002
      číslo   KIT-0202

 

Následující zpráva řady Společnost:
Veřejný internet: poptávka

Předchozí zpráva této řady:
Vybavenost domácností občanů ČR technikou II.