řada
Informační technologie

   Vybavenost domácností občanů ČR technikou II.

Data o vybavenosti domácností občanů ČR technikou (počítač, internet, mobilní a klasický telefon) včetně avizovaného zájmu; časové řady s daty od roku 1997.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 001 osob 18+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   únor 2002
      číslo   KIT-0201

 

Následující zpráva řady Společnost:
Uživatelé internetu v ČR II.

Předchozí zpráva této řady:
Počítač, internet a mobilní telefon:
stávající a potenciální uživatelé z řad široké veřejnosti ČR