řada
Informační technologie

   Počítač, internet a mobilní telefon:
stávající a potenciální uživatelé z řad široké veřejnosti ČR

Informace týkající se uživatelů internetu a především mobilního telefonu včetně zájmu a důvodů nevyužívání uvedených komunikačních prostředků. Vazba mezi používáním internetu, počítače a mobilního telefonu.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 010 osob 15+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   duben 2001
      číslo   KIT-0107

 

Následující zpráva řady Společnost:
Vybavenost domácností občanů ČR technikou II.

Předchozí zpráva této řady:
Elektronický podpis:
zájem o zavedení a názory na důvěryhodnost certifikační autority