řada
Informační technologie

   Elektronický podpis: zájem o zavedení
a názory na důvěryhodnost certifikační autority

Zájem občanů ČR o digitální podpis a důvody nezájmu. Informace o tom, které aspekty utvářejí názory na poskytovatele certifikačních služeb a povědomí o těchto subjektech.

 

Metodika:

  výzkum   reprezentativní
  lokalita   ČR
  výběrový soubor   1 010 osob 15+ let
  zpráva   komentář, grafy, resumé
      vydána   duben 2001
      číslo   KIT-0105

 

Následující zpráva řady Společnost:
Počítač, internet a mobilní telefon:
stávající a potenciální uživatelé z řad široké veřejnosti ČR

Předchozí zpráva této řady:
Osobnost informačních technologií a internetu v ČR